Zonnepanelen installeren

Vakbekwame installateurs

Maar het maken van een goed advies, afgestemd op de bouwkundige mogelijkheden van het dak, de aanwezige elektrotechnische installatie en de behoeften en wensen van de klant vragen wel om deskundigheid. En dan zijn er nog de verschillende typen opdrachtgevers, zoals de particuliere huizenbezitter, de ondernemer met een bedrijfspand of de corporatie met een appartementencomplex, ieder met zijn eigen wensen en verdienmodellen.
Lessen uit de praktijk leren helaas dat het nogal eens aan kennis en kunde ontbreekt bij het ontwerpen en uitvoeren van pv-systemen. Zo wordt bijvoorbeeld onvoldoende rekening gehouden met het type en de conditie van de dakbedekking, waardoor lekkages ontstaan. Ook onvoldoende inzicht in windbelasting en windweerstand op daken kan grote schade veroorzaken. Op internet zijn helaas al wat filmpjes te vinden van rondvliegende zonnepanelen. Ook de keuze van de panelen, het beoordelen van de kwaliteit en de afstemming op de juiste omvormer is geen sinecure. Te vaak worden opdrachtgevers teleurgesteld omdat de opbrengsten in de meterkast niet in verhouding staan tot het aangebrachte vermogen op het dak. Voor het goed elektrotechnisch engineeren van het totale systeem, zeker bij de grotere installaties, is vakbekwaamheid echt een vereiste.

Kwaliteitsregister

Ook de overheid is zich bewust dat opdrachtgevers moeten kunnen kiezen voor aantoonbaar vakbekwame installateurs, die het maximale uit iedere installatie kunnen halen, bij wie veiligheid voorop staat en die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft daarom op basis van een Europese richtlijn met andere branchepartijen, waaronder Uneto-VNI en Holland Solar, het initiatief genomen om een certificatiestructuur en kwaliteitsregister voor installateurs van zonnestroomsystemen te ontwikkelen.
Doel is dat in de toekomst al het installatiewerk aan zonne-energiesystemen wordt uitgevoerd door gecertificeerde installateurs, om zo de kwaliteit te kunnen borgen. Daarvoor zijn drie competentieprofielen ontwikkeld, waaraan examens als proeve van vakbekwaamheid zijn gekoppeld. Deze profielen hebben betrekking op het ontwerpen van zonnestroomsystemen, het bouwkundig monteren van zonne-energiesystemen en het elektrotechnisch installeren van zonnestroomsystemen. Een kandidaat die slaagt voor een examen ontvangt het betreffende certificaat en is voor die discipline dus aantoonbaar vakbekwaam.
Voor alle drie de vakdisciplines/certificaten heeft BDA Dak- en Gevelopleidingen cursussen ontwikkeld. De ontwerpcursus is vooral bedoeld voor projectleiders en technisch adviseurs van installatiebedrijven. In deze 3-daagse cursus ‘Ontwerp Zonnestroomsystemen’ wordt het bedrijfsproces van het installatiebedrijf gevolgd, van eerste aanvraag naar ontwerp, uitvoering, oplevering en onderhoud. Accenten worden geplaatst bij het dimensioneren van systemen op hellende en platte daken, montagemethodieken, engineering, elektrotechnische installatie en de berekeningen van de return on investment voor de verschillende typen opdrachtgevers, van particulier tot zakelijk ondernemer en instelling. Doel van de cursus is dat men een hoogwaardig advies en ontwerp kan afgeven afgestemd op de mogelijkheden van het project en de wensen van de klant. Bij de cursus wordt het ISSO-Handboek Zonne-energie als werkboek gebruikt. De tweede en derde cursus duren ieder twee dagen, en zijn feitelijk praktijktrainingen die bedoeld zijn voor de monteurs.