Tag: solar

Zonnesysteem-ontwerp

Zonnepanelen winnen aan populariteit. Steeds meer daken raken ermee gevuld. Logisch dat steeds meer installateurs hierin dan ook extra of toekomstige broodwinning zien. Dat zullen er de komende jaren alleen nog meer worden. Zeker nu wel duidelijk is dat het aantal gasloze (nieuwbouw)woningen zal toenemen. Meedoen in de zonnepanelenmarkt is op zich niet zo moeilijk. Maar kun je er als installateur ook nog wat aan overhouden? De consument heeft veel keus en kijkt in eerste instantie vaak naar de prijs. Overtuigen op kwaliteit en service moet daarom de doorslag gaan geven.

Zonne-energie

De komende jaren moeten we volop inzetten op verduurzaming. Zonne-energie biedt daarvoor enorme kansen. De toepassing van fotovoltaïsche systemen is overal mogelijk, en ook rendabel. En met de huidige subsidieregelingen (zoals de ISDE-regeling) is ook thermische zonne-energie prima haalbaar. Economische argumenten zijn er dus voldoende om klanten van de mogelijkheden van zonne-energie te overtuigen. Toch laat de ondernemer hier vaak kansen liggen.

Zonnepanelen installeren

In Nederland is zonne-energie aan een stevige opmars bezig. Het opgesteld vermogen is van 90 megawattpiek in 2010 gegroeid naar bijna 1.500 megawattpiek in 2015 (CBS). De belangrijkste reden is dat, door de sterke daling van de prijs van zonnepanelen, het voor steeds meer particulieren en bedrijven financieel interessant om in deze systemen te investeren. De terugverdientijden van zonnepanelen liggen gemiddeld tussen de 7 en 10 jaar, het rendement op de investering op zo’n 11%. Vooral het investeringsbedrag, de ligging van het dak en het stroomtarief van de verbruiker zijn daarbij bepalend.

Integrale oplossingen

“Trump zal de geschiedenis niet tot stilstand brengen”, bezwoer de CEO van Solarwatt tijdens de lancering van het MyReserve Matrix accuopslagsysteem. Detlef Neuhaus blaakte van zelfvertrouwen en daar was alle reden toe. De markt voor zonne-energiesystemen groeit met sprongen. Mondiaal neemt niet alleen de vraag naar pv-panelen toe, maar ook naar opslagoplossingen. En Solarwatt speelt daar slim op in.