Integraal kennisinstituut

Het afgelopen najaar verraste ISSO de bouw- en installatiesector met de overname van de kennisproducten van SBR. Een noodzakelijke ontwikkeling, aldus het kennisinstituut, omdat de moderne vakman zonder een integratie van kennis uit beide branches steeds lastiger een foutloos ontwerp kan uitvoeren. De kennis die nodig is, vertoont steeds meer overlap. Tijdens de VSK 2018 zal ISSO, samen met haar kennispartners, dagelijks workshops organiseren waarin die kruisbestuiving duidelijk naar voren komt.

Om te zorgen dat de opgebouwde kennis en de kennisproducten van SBR niet verloren zouden gaan, besloot ISSO om de B&U-kennisportefeuille van SBRCURnet per 1 januari 2018 over te nemen. Daarmee is ISSO de nieuwe beheerder en uitgever van de SBR-producten en zorgt zij ervoor dat de kennis, die de bouwsector de afgelopen decennia heeft opgebouwd, niet verloren gaat. “Sterker nog, het is onze ambitie om met de SBR-kennisproducten een integrale kennisportefeuille voor vakmensen in de bouw- en installatiesector aan te bieden. De SBR-Referentiedetails zijn daarin een belangrijk onderdeel voor de kwaliteitsborging van het bouwen”, zegt Rob van Bergen, directeur van ISSO.

Steeds meer raakvlakken

Volgens Rob van Bergen is er brede steun vanuit de bouwsector voor het feit dat ISSO de SBR-producten onder haar hoede neemt. “De SBR-processen om tot kennisproducten te komen, zijn in belangrijke mate hetzelfde als bij ISSO. Maar nog belangrijker is dat vrijwel iedereen in de bouw- en installatiesector het erover eens is dat we steeds meer raakvlakken hebben. Dat is gebleken uit de vele gesprekken die ik voerde met de diverse stakeholders. Onze missie is niet voor niets ‘Zorgen voor veilige, gezonde, duurzame gebouwen’. En dat kan alleen als alle disciplines samenwerken voor integraal vakmanschap. Legionellaveiligheid is echt een typisch voorbeeld. Doordat architect en aannemer onvoldoende bekend zijn met de risico’s en de maatregelen die nodig zijn om legionellagevaren op te heffen, lukt het de installatiebranche niet om Legionella goed te bestrijden. Doordat we nu bouwbreed kennisproducten kunnen ontwikkelen én integreren, kunnen we eindelijk grip krijgen op die onderlinge kennisuitwisseling.”

VSK 2018

Het eerste moment waarop ISSO zich op een groots event als kennisinstituut bouw- en installatiekennis presenteert, is de VSK 2018. Daar kunnen de bezoekers terecht op een uitgebreid kennisplein. Samen met de ISSO Kennispartners en Bureau CRG hebben de partijen een dag vullend programma samengesteld met uiteenlopende workshops die bijna alle actuele onderwerpen in de installatiewereld behandelen; van koolmonoxide tot warmteverlies en van BENG tot Legionella.
Voor veel vakmensen zal het de komende jaren steeds belangrijker worden om zijn of haar kennis actueel te houden. Dit is een gevolg van nieuwe regelgeving die op komst is, en die meer eisen stelt aan het vakmanschap. Mede om die reden nodigde ISSO haar kennispartners uit om samen sessies te creëren die veel van de kennis bevatten die nodig is om een goed geïnformeerd te worden en/of te blijven. Naast dagelijkse workshops biedt de stand in hal 10 ook informatie over de kennisproducten, de online KennisBank en vele andere informatiebronnen, zowel van ISSO, van SBR als van de Kennispartners en Bureau CRG.

Word vakman in een uur

De zeven workshops die ISSO en haar partners organiseren – het programma kent elke dag dezelfde onderwerpen – hebben als motto ‘Word vakman in één uur’. Dit betekent dat de bezoeker elk uur kan aanschuiven om een gratis workshop te volgen waarin hij of zij wordt bijgepraat over de huidige kennis die nodig is om als vakman bij de tijd te blijven. In het kader staat een overzicht van kennispartners en het onderwerp waarover zij een workshop organiseren 

Word vakman in een uur

 Brand- en Koolmonoxideveiligheid door Hemmink
Rook- en koolmonoxidemelders zijn van levensbelang voor
een snelle alarmering. Maar hoe ontwerp en installeer je deze voor een gegarandeerde werking. Daar gaat deze workshop over.

 Goed meten is goed weten door Aero-dynamiek
Over het goed uitvoeren van kanaalmetingen bij luchtinstallaties is veel discussie. Deze workshop toont hoe discrepanties kunnen ontstaan en wat de effecten zijn van eventuele verkeerde keuzes.

 Workshop EPC en BENG door DGMR/BINK Software
Tijdens deze interactieve workshop vindt er uitwisseling van visies plaats en vertellen we de bezoeker wat er de komende jaren verandert in de regelgeving, productinnovaties en software.

 ISSO Warmteverlies: nieuwe methodiek en effecten door VABI
Deze workshop behandelt de nieuwe methodiek voor Warmteverlies, waarbij het draait om de veranderingen op het vlak van onder meer opwarmtoeslag, infiltratie en thermische bruggen.
 Oplevering en beheer drinkwaterinstallaties door Hydroscope
De workshop biedt de bezoeker inzicht in de beste werkwijze om drinkwaterinstallaties veilig op te leveren en efficiënt te beheren.

 Hybride oplossingen en drinkwaterbeveiliging door Caleffi
Hoe koppel je in hybride systemen de opwekkers aan elkaar, zodanig dat er een veilig, optimaal en energie-efficiënt resultaat voor drinkwaterinstallaties ontstaat? Daar gaat deze workshop over.

 Zin en onzin van thermografie door KWx
Deze workshop gaat in op thermografie, een ideale manier om op afstand gebouwen energetisch door te meten. Maar wat meet een warmtebeeldcamera en welke materialen kunnen we meten?

Vooraf aanmelden
Uitgebreide informatie over deze workshops vindt u op isso.nl. U kunt zich via de ISSO-site aanmelden voor een of meerdere workshops op de ISSO-stand in hal 10 (F020/F014). Hier kunt u zich ook registreren voor een gratis toegangsbewijs tot de beurs.