Tag: artikel editie juni 2017

ISH Noviteitenshow

Voor de veertiende keer organiseerde de Stichting Badkamer Promotie de ISH Noviteitenshow. Er deden 29 merken mee en die trokken in totaal ruim 2.400 bezoekers. Dat waren er zo’n 400 meer dan twee jaar geleden. Ook de badkamermarkt lijkt een stijgende lijn te pakken te hebben.

Zonnesysteem-ontwerp

Zonnepanelen winnen aan populariteit. Steeds meer daken raken ermee gevuld. Logisch dat steeds meer installateurs hierin dan ook extra of toekomstige broodwinning zien. Dat zullen er de komende jaren alleen nog meer worden. Zeker nu wel duidelijk is dat het aantal gasloze (nieuwbouw)woningen zal toenemen. Meedoen in de zonnepanelenmarkt is op zich niet zo moeilijk. Maar kun je er als installateur ook nog wat aan overhouden? De consument heeft veel keus en kijkt in eerste instantie vaak naar de prijs. Overtuigen op kwaliteit en service moet daarom de doorslag gaan geven.

Zonne-energie

De komende jaren moeten we volop inzetten op verduurzaming. Zonne-energie biedt daarvoor enorme kansen. De toepassing van fotovoltaïsche systemen is overal mogelijk, en ook rendabel. En met de huidige subsidieregelingen (zoals de ISDE-regeling) is ook thermische zonne-energie prima haalbaar. Economische argumenten zijn er dus voldoende om klanten van de mogelijkheden van zonne-energie te overtuigen. Toch laat de ondernemer hier vaak kansen liggen.

F-gassen-diploma

Het opleidingscentrum GOº voor de Koudetechniek haakt in op nieuwe energieontwikkelingen met een specifieke opleiding F-gassen voor W-installateurs. Aardgas is op zijn retour. Internationaal wint het streven naar volledig schone energie terrein. In Nederland beperkt de regering de aardgasproductie vanwege de Groningse aardbevingen. ‘Gasloos’ wonen, in woonwijken zonder aardgasaansluitingen, is daarom in opkomst en daarmee komen relatief nieuwe verwarmingstechnieken in beeld, zoals warmtepompen.

Zonnepanelen installeren

In Nederland is zonne-energie aan een stevige opmars bezig. Het opgesteld vermogen is van 90 megawattpiek in 2010 gegroeid naar bijna 1.500 megawattpiek in 2015 (CBS). De belangrijkste reden is dat, door de sterke daling van de prijs van zonnepanelen, het voor steeds meer particulieren en bedrijven financieel interessant om in deze systemen te investeren. De terugverdientijden van zonnepanelen liggen gemiddeld tussen de 7 en 10 jaar, het rendement op de investering op zo’n 11%. Vooral het investeringsbedrag, de ligging van het dak en het stroomtarief van de verbruiker zijn daarbij bepalend.

Passie voor het vak en de branche

Bijna een jaar loop ik nu rond in deze prachtige branche. Ik heb het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met werkgevers en werknemers. Ik ben de dialoog aangegaan met het onderwijs en ook met ambtenaren en politici die zoeken naar bondgenoten om de agenda van ‘Een leven lang leren’ te realiseren. Waar ik begon vanuit verwondering, kijk ik nu vooral met bewondering naar iedereen die elke dag werkt aan de energietransitie, de innovatie in Nederland, een veilige zorg, het langer thuis wonen van ouderen, veilige ICT-verbindingen en nog veel meer.

Er gaat niets boven een goed glas water, toch?

Ik heb onlangs een autoreis gemaakt door Zuid Europa. Net over onze landsgrens merk je al het verschil met ons drinkwater. Het water ruikt naar chloor. Men chloreert niet voor niets! Het drinkwater is in zuidelijke landen vaak van veel mindere kwaliteit. Niet voor niets gebruikt men daar veel flessenwater. Ook tijdens mijn vakantie kan ik het niet nalaten te vragen hoe ze hun drinkwatervoorziening regelen. Een van de locaties die ik bezocht beschikte over een bron, waarvan het water naar eigen zeggen was getest op kwaliteit. Koud water bijmengen tijdens het douchen was overigens niet nodig.

Stroomuitval

Dit keer geen onderzoek, maar meer een vakantiesnack. De grote uittocht naar warmere streken staat weer voor de deur. Velen van ons ruilen het comfort van onze woning in voor de charme van het kamperen. Voor mij vanzelfsprekend, het heeft gewoon iets om – tot op zekere hoogte – lekker primitief bezig te zijn. Even geen techniek om je heen. Een periode van ont-wifi-en. Geen e-mail en telefoon. Zeker geen sociale media. De rust die je ervaart, is bijna eng.

IoT-netwerken

De term internet der dingen stamt, hoe verrassend dit ook mag klinken, uit de vorige eeuw. De toepassingen kwamen in die tijd niet veel verder dan RFID -technologie en de bekendheid was daarmee vrij laag. De enorme slagen in connectiviteit die de laatste decennia zijn gemaakt, veranderde dit. Dit jaar zijn er naar verwachting 8,4 miljard IoT-apparaten online en in 2020 zijn dit er volgens Gartner circa 30 miljard. Veel van deze apparaatjes zijn opgenomen in draadloze netwerken vanwege flexibiliteit en toepassingen met groot bereik. Mobiele providers omarmen massaal deze techniek, omdat het een logische stap is.

Nieuws onder de zon

Door het goede imago van zonnepanelen en de salderingsregels voor kleinverbruikers groeit de markt van zonne-energie structureel. Steeds meer particulieren en bedrijven vinden het financieel interessant om in deze systemen te investeren. De terugverdientijden van zonnepanelen liggen gemiddeld tussen de 7 en 10 jaar, het rendement op de investering is zo’n 11%. Maar om dit soort rendementen daadwerkelijk te halen, is enige deskundigheid vereist. Zonnepanelen installeren lijkt wellicht een eenvoudige klus, maar geen situatie is dezelfde. Vooraf zal dus goed nagedacht moeten worden over het te volgen plan.