F-gassen-diploma

Het opleidingscentrum GOº voor de Koudetechniek haakt in op nieuwe energieontwikkelingen met een specifieke opleiding F-gassen voor W-installateurs. Aardgas is op zijn retour. Internationaal wint het streven naar volledig schone energie terrein. In Nederland beperkt de regering de aardgasproductie vanwege de Groningse aardbevingen. ‘Gasloos’ wonen, in woonwijken zonder aardgasaansluitingen, is daarom in opkomst en daarmee komen relatief nieuwe verwarmingstechnieken in beeld, zoals warmtepompen.

W-installateurs krijgen als gevolg van deze ontwikkelingen in de toekomst dus steeds vaker te maken met verwarmings­technieken, die regelrecht afkomstig zijn uit de koudetechniek. Warmtepompen zijn immers ‘omgekeerde’ koudesystemen, die hun warmte afgeven door te variëren met de druk en temperatuur van het koudemiddel. De omgang met de daarvoor benodigde koudemiddelen (F-gassen) is voor veel W-installateurs onbekend. Om verantwoord met deze stoffen om te kunnen gaan hebben ze kennis en vaardigheden nodig. Die kunnen ze krijgen door het F-gassen certificaat te behalen bij Opleidingscentrum GOº.

F-gassen diploma verplicht

Het werken met F-gassen is aan strenge wettelijke regels gebonden, omdat deze synthetische koudemiddelen bij het vrijkomen in de atmosfeer medeveroorzaker zijn van het broeikaseffect. Daarom is het zaak deze stoffen zorgvuldig binnen het koelsysteem te houden en ze niet te laten verdampen in de omgeving. Dat stelt specifieke eisen aan de vaardigheid en het inzicht van de installateurs en monteurs. Het F-gassen diploma is verplicht voor alle installateurs en monteurs die met deze stoffen werken.