Kennis, ervaring en vertier

De crisis heeft flink huisgehouden. Niet alleen in de branche, maar ook op de beursvloer. Na een jarenlange achteruitgang vindt de installateur nu weer de weg naar boven. De VSK wil graag meeliften op dit succes, maar daarvoor is wel een verjongingsslag nodig. Wat wil de vernieuwde vakbeurs ons bieden?

Patrick Schilte is een verademing voor iedere journalist. De Beursmanager van de VSK draait niet om de zaken heen, beantwoordt vragen eenduidig en houdt er een heldere visie op na waar het naartoe moet met de grootse vakbeurs voor de Nederlandse installatiebranche. “Installatietechniek wordt slimmer. Vakmensen moeten zich doorontwikkelen om bij te blijven en daar gaat de VSK 2018 hen bij helpen.”

Terugblik

Laten we aftrappen met een korte terugblik, want hoe verliep de laatste editie van de VSK eigenlijk? Waar de vakbeurs bij de uitbraak van de crisis in 2008 nog 65.635 bezoekers trok en 580 exposanten, waren die aantallen fiks geslonken door de jaren heen. In 2016 kwamen er slechts 35.057 bezoekers opdraven en 331 exposanten. Over het algemeen waren de bezoekers en standhouders wel tevreden over het aanbod en de aanloop. De vakmensen die wij mochten interviewen deden naar eigen zeggen nuttige kennis op over innovaties en trends als verduurzaming. De standhouders zagen veel ‘beslissers’ langskomen bij hun stands.

Nieuwe koers

Toch viel er een zekere twijfel, ja, misschien zelfs VSK moeheid te bespeuren. BUVA-Marketing Manager Martin Moes omschreef het destijds kernachtig: “De beurs is duidelijk geslonken in omvang. Van de S in VSK (sanitair) rest bijvoorbeeld nog maar weinig. Ook zag ik in ons eigen vakgebied (woonhuisventilatie en verwarming) minder noviteiten dan bij andere edities….”. En “Over de gehele linie bespeuren wij een achteruitgang. Fabrikanten, leveranciers en klanten doen tegenwoordig meer via internet. Alleen de grote internationale beurzen, zoals de ISH, blijven groeien...” Het zette BUVA destijds aan het denken of het nog wel zinvol was om geld te steken in een stand op de VSK. Die knoop is inmiddels doorgehakt en gelukkig voor de organisator en bezoekers is het Barendrechtse bedrijf er weer bij. Misschien wel verleid door de radicaal nieuwe koers die is uitgestippeld voor de 2018 editie.

Jongeren

Want het roer gaat om, zoveel wordt wel duidelijk na twee interviews met Beursmanager Schilte. De VSK 2018 wil de uitvoerende installateurs centraal stellen. En binnen die groep gaat er speciale aandacht uit naar de jonge generatie; de twintigers die gewend zijn met hun smartphone en Facebook de wereld tot zich te nemen. Dat gebeurt vooraf met intensieve Social Media campagnes en op de beursvloer door het accent te leggen op beleving. “We willen de jongeren triggeren om de nieuwe technologie die de
installatiebranche slimmer gaat maken, te beleven en er zelf mee aan de slag te gaan.”

Trouwe bezoekers

Die verjongingsslag is hard nodig. De gemiddelde leeftijd was de afgelopen edities gestegen en zat zo rond de 45 jaar. “Om haar bestaansrecht zeker te stellen, maar ook omdat de markt behoefte heeft aan vers bloed, komt de focus van de VSK meer te liggen bij ‘het zelf ervaren’. Daarnaast blijven de gewaardeerde kennissessies behouden.”

Thema’s

Met de slogan ‘Ons vak wordt steeds slimmer. Blijf scherp met VSK!’ richt de VSK 2018 de aandacht op de technologische ontwikkelingen en de veranderingen en kansen die dit met zich meebrengt voor de installateur van nu en de toekomst. Schilte: “Installatietechniek wordt slimmer. Denk aan de opmars van energieneutraal, gezonde en/of intelligente gebouwen, nul op de meter, en Smart Homes. Dat gaat de installatiebranche ingrijpend veranderen. Sanitaire en ook koude- en warmte-installaties bevatten steeds vaker elektronische en IT-componenten. Daarnaast vraagt bijvoorbeeld de vergrijzing om huizen die met slimme technologie mensen in staat stellen langer zelfstandig te blijven wonen.”

Adviesrol

Hij vervolgt: “Je ziet dat installatiebedrijven die zich hier op richten, méér werk naar zich toe trekken. Ze nemen de adviesrol op zich en hebben zo een grotere rol in de keten. Om dit goed op te pakken, moeten ook de uitvoerende vakmensen voldoende afweten van de nieuwe slimme technologie, van energiebesparing, van een gezond binnenklimaat. Zoals ik al eerder zei: vakmensen moeten zich doorontwikkelen, wij willen hen als VSK daarbij de helpende hand bieden.”

Vertier

Bezoekers willen kennis opdoen over innovaties en trends, maar zien de VSK ook als een gezellig dagje uit. Daar hoort passend vertier bij, aldus Schilte. In het (Social) Media Café en tijdens optredens van artiesten kunnen de bezoekers in een ontspannen sfeer pauzeren of de dag afsluiten. Schilte denkt aan een combinatie van Nederlandstalige artiesten en acts die goed aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Nee, een tipje van de sluier kan hij nog niet oplichten, daarvoor is het te vroeg. “We willen ook geen bezoekers trekken die alleen op de artiesten afkomen. Kennisdeling en –verwerving staan voorop.”

Indeling

De VSK krijgt in de Jaarbeurshallen meer ruimte tot zijn beschikking. Bij de vorige editie waren er zes hallen gereserveerd, waarvan er 4,5 waren bezet. “Nu komen er vijf hallen die ook daadwerkelijk met exposanten gevuld zullen zijn.” Het aantal standhouders zal naar verwachting rond de 300 bedragen. “Een aantal grote namen zal terugkeren, waaronder Daikin, Solid Air en Danfoss.” Volgens Schilte is dit mede te danken aan de verbeterde economische omstandigheden.

Innovaties

Tegenwoordig lanceren nog maar weinig bedrijven hun innovaties op een vakbeurs. In plaats daarvan kiezen ze er voor ruchtbaarheid aan te geven via eigen kanalen, bijvoorbeeld op Social Media, organiseren ze evenementen of sturen ze hun Accountmanagers langs bij de doelgroep. De crisis heeft die ontwikkeling versneld, vanwege de dalende marketingbudgetten. Wellicht wordt deze tendens nu een halt toegeroepen of op z’n minst vertraagd, omdat er weer geld beschikbaar is. Schilte durft zelf geen uitspraak te doen over het innovatieve gehalte van de oplossingen op de beursvloer. “Ik hoor wel in gesprekken met fabrikanten dat ze meer geld tot hun beschikking hebben voor R&D en dat ze in hoger tempo nieuwe systemen lanceren. Bovendien grijpt een aantal exposanten de beurs aan om na de ISH nu hun producten op de Nederlandse markt te lanceren.” Al met al zullen we pas het definitieve antwoord krijgen op de beursvloer en uiteraard tijdens de VSK Awards, waar een jury bijzondere innovaties beloont met een prijs.

De VSK 2018 vindt plaats van 6 tot en met 9 februari in de Jaarbeurshallen in Utrecht 

‘So you think you can…’

De VSK-organisatie probeert via Social Mediakanalen installateurs te enthousiasmeren voor de beurs. Onderdeel van deze campagne is de actie ‘So you think you can...’ Beursmanager Patrick Schilte licht toe: Wij zijn op zoek naar slimmigheden en tips voor en door de installateur. Dit kan een snelle(re) of innovatieve manier zijn om iets te installeren of bijvoorbeeld een efficiëntere manier van werken door ander materiaal of gereedschap te gebruiken. We dagen de installateur uit om dit met ons te delen. Dit kunnen ze doen door hun filmpje in te zenden. Ze maken hiermee kans op mooie prijzen. Het filmpje met de meeste likes of stemmen wint. De winnaar zal tijdens VSK zijn prijzenpakket in ontvangst nemen. We gaan al deze filmpjes delen op Social Media, zodat de kennis ook verspreid kan worden onder vakgenoten.”