Zonnepanelen installeren

In Nederland is zonne-energie aan een stevige opmars bezig. Het opgesteld vermogen is van 90 megawattpiek in 2010 gegroeid naar bijna 1.500 megawattpiek in 2015 (CBS). De belangrijkste reden is dat, door de sterke daling van de prijs van zonnepanelen, het voor steeds meer particulieren en bedrijven financieel interessant om in deze systemen te investeren. De terugverdientijden van zonnepanelen liggen gemiddeld tussen de 7 en 10 jaar, het rendement op de investering op zo’n 11%. Vooral het investeringsbedrag, de ligging van het dak en het stroomtarief van de verbruiker zijn daarbij bepalend.

De groei zal de komende jaren alleen nog maar sterker worden. We zien zowel een sterke toename van grotere zonne-energieprojecten met een SDE subsidie (stimulering duurzame energie), als ook een aantrekkende nieuwbouwmarkt waar zonnepanelen bijna standaard in het ontwerp zijn opgenomen (als gevolg van strengere energie-eisen). Nu ook gemeenten en corporaties weer volop investeren in het verduurzamen van hun vastgoed, ligt voor het zonnepaneel een zonnige toekomst in het verschiet.

Structurele groeimarkt

Zonne-energie maakt onderdeel uit van het Nederlandse energiebeleid. De ambities van Nederland zijn hoog. Van 6% duurzame energie nu wil de overheid in 2020 naar 14% duurzame energie-opwekking. Tot 2015 vond de groei van zonne-energie vooral plaats bij bedrijven en particulieren met een kleinverbruik-aansluiting. Door het goede imago van zonnepanelen en de huidige salderingsregels voor kleinverbruikers is zonne-energie een structurele groeimarkt; handhaving van de salderingsregels en dus consequent beleid zijn wel een belangrijke voorwaarde voor structurele groei bij deze groep. Doordat de concurrentiepositie van zonne-energie binnen de SDE is verbeterd t.o.v. andere duurzame energievormen verwacht bijvoorbeeld de Rabobank dat de groei de komende jaren in toenemende mate zal komen van relatief grote projecten onder de SDE. Door de steeds sterkere concurrentiepositie van zon binnen de SDE neemt het aantal grote projecten toe en worden zonneweiden ontwikkeld van meerdere hectares. Naar verwachting worden hier tegen het jaar 2020 gemiddeld 20 miljoen zonnepanelen per jaar verkocht. Op dit moment wordt wereldwijd meer dan 50% van alle investeringen in duurzame energie besteed aan zonne-energie. Dezelfde Rabobank verwacht dat in 2100 wereldwijd meer dan 50% van de energievoorziening door zonne-energie wordt ingevuld. Nu is dit minder dan 1%.