Categorie Archieven: Solar

Integrale oplossingen

“Trump zal de geschiedenis niet tot stilstand brengen”, bezwoer de CEO van Solarwatt tijdens de lancering van het MyReserve Matrix accuopslagsysteem. Detlef Neuhaus blaakte van zelfvertrouwen en daar was alle reden toe. De markt voor zonne-energiesystemen groeit met sprongen. Mondiaal neemt niet alleen de vraag naar pv-panelen toe, maar ook naar opslagoplossingen. En Solarwatt speelt daar slim op in.

Zonnewarmtesystemen leren installeren en in werking stellen

Zonnewarmte is een techniek waarbij de energie van het zonlicht wordt omgezet in warmte voor toepassing in een woning of bedrijf. Maar actuele kennis ontbreekt helaas nog wel eens in de branche. Daarom is er nu in samenwerking met de fabrikanten van onder meer zonneboilers een nieuwe cursus ontwikkeld. Kennis biedt tenslotte kansen in een groeiende duurzame energiemarkt. …

Zon, elektriciteit én gas

In het Overijsselse Den Ham zijn zeven woningen in bewoonde staat duurzaam gerenoveerd door Built4U. “De CO2-emissie van deze woningen op zon, elektriciteit én gas is 23% lager dan van een all-electric woning met een elektrische luchtwarmtepomp”, claimt Chiel Boonstra van Built4U. “Het specifiek ondersteunen van één oplossingsrichting leidt niet tot de gewenste en versnelde CO2 verlaging”, vindt hij. “Het breder stimuleren van maatregelen die meetbaar bijdragen aan de doelstellingen is essentieel. Want elke maatregel die een meetbaar significante verlaging van de CO2-emissie realiseert verdient het om ondersteund te worden.”

De meerwaarde van accu’s

Een jaar geleden zijn er 39 nul-op-de-meter woningen gerealiseerd in het nieuwbouwproject Groevenbeek-Noord te Ermelo. Opdrachtgever Van Wijnen en de gemeente Ermelo houden één woning aan als demohuis. Inmiddels is deze woning door vele belangstellenden bezocht en dient ze als inspiratiebron voor andere bouwbedrijven. Libra Energy, importeur en groothandel van zonne-energieproducten, was nauw betrokken bij het project en verzorgde de installatie van een opslagsysteem.

100 Solarteurs

SunNed ondersteunt installateurs bij de verkoop van PV-systemen aan particulieren en bedrijven. Het gaat goed met de organisatie. Er zijn inmiddels al (bijna) honderd solarteurs aangesloten.

Geplaatst in Solar,Techniek| Getagt |