Zon, elektriciteit én gas

built4uIn het Overijsselse Den Ham zijn zeven woningen in bewoonde staat duurzaam gerenoveerd door Built4U. “De CO2-emissie van deze woningen op zon, elektriciteit én gas is 23% lager dan van een all-electric woning met een elektrische luchtwarmtepomp”, claimt Chiel Boonstra van Built4U. “Het specifiek ondersteunen van één oplossingsrichting leidt niet tot de gewenste en versnelde CO2 verlaging”, vindt hij. “Het breder stimuleren van maatregelen die meetbaar bijdragen aan de doelstellingen is essentieel. Want elke maatregel die een meetbaar significante verlaging van de CO2-emissie realiseert verdient het om ondersteund te worden.”

Boonstra doelt daarmee op de uitbreiding van de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) die de Minister van Binnenlandse Zaken in september jl. aankondigde. Huizen met een gasaansluiting komen daardoor alsnog in aanmerking voor die vergoeding.

Wat is de EPV?

De Energieprestatievergoeding (EPV) is een maandelijkse vergoeding die door de verhuurder aan de huurder in rekening gebracht mag worden als de woning dusdanig is uitgerust dat met de aanwezige energielevering en de aangebrachte energiebesparende voorzieningen de woning een zogenoemde Nul op de Meter (NOM) woning is. De EPV wordt als (nieuw) onderdeel in rekening gebracht naast de huurprijs en de servicekosten.
Minister Blok heeft in september kenbaar gemaakt de EPV ook beschikbaar te willen stellen voor woningen die nog gebruik maken van aardgas. Dit initiatief is door een 15-tal partijen omarmd, waaronder Built4U, ondernemersorganisatie FME, Zehnder Group Nederland,
Remeha en VFK – belangenorganisatie voor Nederlandse fabrikanten van cv-ketels en andere warmte- en warmwatervoorzieningen.

80% minder warmtebehoefte

De in Overijssel gerenoveerde woningen laten volgens Built4U zien dat vergaande CO2-reductie in sociale woningbouw tegen acceptabele investeringskosten en lagere woonlasten mogelijk is. De prefab isolatieschil, ramen met drievoudig glas en de comfortventilatie leveren een gezond binnenmilieu en verlagen de warmtebehoefte met 80%. De zonnecollectoren verzorgen meer dan 50% van de warmtapwatervraag. De kleine hr-ketel maakt eerst gebruik van de zonneboiler, voordat er energie wordt gebruikt. Dit reduceert de gasrekening tot enkele tientjes in de maand.

Hoge luchtdichtheid

Daarnaast zijn er zonnepanelen die bijdragen aan een lagere stroomrekening. De technische uitdaging om bestaande woningen bouwfysisch goed uit te voeren is geslaagd, meent de bouwer. “De luchtdichtheid is met een n50-waarde van 0,9 zelfs 30% beter dan beoogd en beter dan met nieuwbouw wordt gerealiseerd. De bewoners kunnen de woningen ventileren met comfortventilatie en door het openen van de ramen.” •

Geef een reactie