Zonne-energie: energiebron van de toekomst

IZ0516_T_zonne-energie_foto_2Wie nog twijfels heeft of zonne-energie een relevante energiebron is of gaat worden heeft onder een steen geleefd. Slechts vijf jaar geleden werd er nog weinig geïnstalleerd, weinig verdiend en was er weinig werkgelegenheid in iets wat nauwelijks een sector mocht heten. In 2014 telde de sector bijna 10.000 fte, werd een omzet gedraaid van 1,5 miljard euro, en zelfs bijna 2,5 miljard euro als de export wordt meegerekend. Dat geld wordt verdiend met de installatie van vooral zonnestroom(pv)panelen bij huishoudens, agrarische bedrijven, scholen en (mkb-)bedrijven. Inmiddels zijn al een kleine 300.000 systemen zijn geplaatst. Dat is eind 2015 goed voor 1,5% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Alleen al in 2015 is 0,5% hieraan toegevoegd; niets minder dan een indrukwekkende prestatie.

Er wordt verder veel onderzoek gedaan naar zonne-energie. Bovendien speelt Nederland internationaal een rol op het gebied van R&D, machinebouw en productie van onderdelen en zonne-energie-eindproducten zoals omvormers, (flexibele) zonnepanelen, monitoringssystemen en montagesystemen.
Wat vooral indrukwekkend aan de enorme opkomst van zonne-energie is, is het gegeven dat deze transitie voornamelijk wordt gefinancierd door burgers en bedrijven. Zij kiezen om uiteenlopende redenen voor zonnepanelen, zoals vanwege: duurzaamheid, financiële voordelen (terugverdientijd van ongeveer 6 á 7 jaren), technische redenen en onafhankelijkheid.

Stimulering

Mede door stimuleringsregelingen vanuit de Nederlandse overheid zal 2016 alle voorgaande jaren overtreffen in geïnstalleerd vermogen: 8 miljard euro SDE+ subsidie, 70 miljoen euro subsidie voor zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels, subsidie voor het verwijderen van asbestdaken (asbest eraf, zonnepanelen erop), de subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS), fiscale regelingen zoals de EIA, MIA en Vamil en de salderingsregeling. Daarnaast zijn er ook nog eens verschillende soorten subsidies voor onderzoek- en ontwikkeling, innovatie- en demonstratieprojecten.