Zonnewarmtesystemen leren installeren en in werking stellen

mari2267Zonnewarmte is een techniek waarbij de energie van het zonlicht wordt omgezet in warmte voor toepassing in een woning of bedrijf. Maar actuele kennis ontbreekt helaas nog wel eens in de branche. Daarom is er nu in samenwerking met de fabrikanten van onder meer zonneboilers een nieuwe cursus ontwikkeld. Kennis biedt tenslotte kansen in een groeiende duurzame energiemarkt.

De rijksoverheid wil dat het percentage duurzame energie groeit: van ongeveer 5% nu tot 14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. De Nationale Energieverkenning 2016 laat zien dat het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 in zicht komt. De groei van deze energie gaat echter niet zo snel dat het doel van 14% in 2020 al zal worden gehaald. Er ligt dus een uitdaging voor onder andere de technische installatiebranche. Maar daarvoor is dan wel de juiste kennis nodig.

Nieuwe cursus

OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf, heeft daarom voor de installatiebranche een nieuwe cursus zonnewarmtesystemen laten ontwikkelen. In de cursus ‘Installeren van zonnewarmtesystemen’ leert de professional hoe een zonnewarmtesysteem op een vakkundige en veilige manier onder het dak kan worden geïnstalleerd. Ook leert hij de werking en de installatie van de verschillende componenten van het systeem. Na de cursus weet de installateur hoe hij een systeem moet vullen en hoe hij de installatie in werking moet stellen. Aan de hand van checklists wordt gecontroleerd of de installatie goed is gemonteerd en goed functioneert. Willem Ladiges, vanuit OTIB verantwoordelijk voor de realisatie van de cursus, is blij met de stap die is gezet: “Met deze opleiding is er nu een hands-on plek waar monteurs geschoold kunnen worden. We kunnen hiermee een belangrijke impuls geven aan vakmanschap op het terrein van duurzame energie. En hier liggen echt uitdagingen. Als we zien wat er door Europa wordt gevraagd en aan doelstellingen op het gebied van duurzame energie wordt gesteld, hebben we vakmensen nodig. En op het terrein van zonnewarmte staan we nog in de kinderschoenen”. BDA Dak- en Gevelopleidingen, hét opleidingsinstituut in de bouwwereld op het gebied van daken, gevels en zonne-energie, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de in samenwerking met fabrikanten tot stand gekomen cursus.

Geef een reactie