Beurzen

Hebben Nederlandse beurzen voor de installatiesector nog wel bestaansrecht in het internettijdperk? Waar een Duitse ISH steevast uitloopt op een commercieel feestje, hangen er donkere wolken boven grote Nederlandse vakbeurzen zoals de VSK en de Bouwbeurs. Ze kampen al jarenlang met een terugloop. Een onomkeerbare trend?

Paul Petersen is directeur van de Federatie van Technologiebranches (FHI). De Federatie is lid van de Nederlandse Vereniging Beurs Organisatie. FHI telt in haar gelederen zowel leden die producten leveren aan de installatiebranche, als systemintegrators, waaronder bekende installateurs als Alewijnse en Croonwolter&dros. De NVBO adviseert haar leden hoe ze het best vakbeurzen kunnen organiseren. Petersen gelooft heilig in het nut van beurzen. Terecht of onterecht? Wij voelden hem erover aan de tand.

Volgens critici draaien de meeste vakbeurzen voor de installatiebranche slecht omdat er nauwelijks noviteiten te zien zijn…

“Dat vind ik een ouderwetse gedachte. In de jaren ’70, ’80, ’90, voor het internettijdperk, ging je inderdaad naar een beurs toe om kennis te nemen van nieuwe producten en te netwerken. Natuurlijk zijn noviteiten en relaties nog steeds drijfveren voor bezoekers om een beurs te bezoeken, maar anno 2017 moet je het als organisator toch echt over een andere boeg gooien.”

Hoe bedoel je?

“Ik moet nu bijvoorbeeld denken aan een technische vakbeurs waar ‘live’ een product in elkaar werd gezet. Dat kon, omdat alle toeleveranciers en producenten hiervoor samenwerkten. De bezoekers vonden het geweldig.”

Okay, organisatoren moeten dus andere prioriteiten stellen. Wat zijn volgens jou dan tegenwoordig de twee belangrijkste functies van een beurs?

“Ten eerste om product- en dienstencombinaties te laten zien, waarmee klantgerichte vraagstukken zijn op te lossen. Stel je richt bijvoorbeeld een deel van de beursvloer in voor het Internet of Things, dan lijkt het mij zinvol om zowel sensoren, slimme thermostaten en softwareproducten te tonen als stands te reserveren voor systemintegrators. Een andere belangrijke functie van een beurs is kennisoverdracht. En graag op een zo neutraal mogelijke wijze, want daar heeft bezoeker behoefte aan.”