Meet- en regeltechniek

‘HARDWARE OF SOFTWARE’?

Meet- en regeltechniek zit in de lift, merkt opleider ROVC. Toch lijken veel installateurs nog vaak meer bezig te zijn met de ‘hardware’ dan de ‘software’. Hoe komt dat?

IZ sprak erover met Nico van Leeuwen, Business Developer bij ROVC. De opleider biedt verschillende cursussen aan op het gebied van meet- en regeltechniek. Sinds afgelopen jaar is de belangstelling sterk toegenomen.

Hoe sterk precies?
“In de jaren 2018 – 2022 hadden wij min of meer hetzelfde aantal deelnemers aan onze cursussen op het gebied van Meet- en Regeltechniek. Maar sinds afgelopen jaar is dat aantal bijna verdubbeld, en dan praat je al snel over honderden cursisten.”

Ben je verbaasd?
“Ja, maar vanwege een andere reden dan je denkt. Al jaren neemt het belang van meet- en regeltechniek toe voor de werking en monitoring van W-installaties. Toch bleef het aantal cursisten stabiel. Ik had al eerder een kentering verwacht.”

Waarom dan nu wel?
“Verschillende factoren. Allereerst natuurlijk de gestegen energie- en gasprijzen. Klanten tonen meer belangstelling voor monitoringsoplossingen en mogelijkheden om hun installaties te optimaliseren. Daar heb je meet- en regeltechniek voor nodig. Daarnaast heeft ook Corona, onder andere vanwege de aandacht voor de binnenklimaatkwaliteit, een duit in het zakje gedaan. Tot slot wordt er in 2026 Europese wetgeving ingevoerd die de monitoring van energieprestaties van gebouwen verplicht maakt.”

Hoe zit het eigenlijk met de belangstelling voor andere cursussen op het gebied van W-installatietechniek?
“Ook daar zien we een groei. Bijvoorbeeld op het gebied van warmtepompen. Onze cursisten willen graag weten hoe ze die goed waterzijdig kunnen inregelen, want dat is een vak apart. En kijk je bijvoorbeeld naar luchtbehandelingssystemen dan zie je weer dat de overstap van AC- naar EC-motoren allerlei gevolgen met zich meebrengt, waarvan installateurs op de hoogte moeten zijn.”

Ook de opening van het Vakcentrum Binnenklimaattechniek speelt een rol in dit proces, volgens jou. Kan je dat toelichten?
“Ja, we kunnen nu op één locatie een breed scala aan korte trainingen, cursussen, ja zelfs hele leergangen aanbieden. Daarmee wordt het een stuk laagdrempeliger voor cursisten om zich in aan te melden en ook door te stromen.”

Terug naar de meet- en regeltechniek. Het lijkt erop dat installateurs vaak meer bezig zijn met ‘de hardware’, lees concrete producten en systemen, dan de ‘software’, zoals bijvoorbeeld een digitaal platform voor energiemonitoring. Hoe komt dat?
“Dat klopt, ik denk dat er verschillende redenen voor zijn aan te wijzen. Allereerst duikgedrag. Veel W-installateurs vinden meet- en regeltechniek iets voor E. Dus ze willen er zich niet mee bezig houden. Daarnaast heeft de hele branche het al razend druk met de reguliere werkzaamheden. ‘Waarom zou ik me dan nog gaan verdiepen in meet- en regeltechniek’, denkt menig installateur dan. En tot slot is ook hier sprake van ‘onbekend maakt onbemind’.”

Hoe bedoel je?
“Ze vinden het soms een beetje eng. Ze zien er ook tegen op. Een aantal jaar geleden was alles dat met automatisering had te maken veel ingewikkelder dan nu. Als je nog met dat idee in het achterhoofd zit, lijkt het een hele kluif.”

Als je het nu al zo druk hebt, waarom zou je je dan toch gaan verdiepen in Meet- en Regeltechniek?
“Verschillende redenen. Allereerst gaan klanten toch vragen om oplossingen voor energiemonitoring en -analyse en willen ze dat installaties worden geoptimaliseerd. Daar heb je, zoals ik eerder al zei, in veel gevallen meet- en regeltechniek voor nodig. Daarnaast moet je ook realistisch blijven. Het gaat nu lekker, maar blijft dat zo als je vasthoudt aan het bestaande en je niet mee ontwikkelt?”