Nieuwe leefzone

DE NEKSLAG VOOR SYSTEEM C?

Nu de NEN 1087 wordt herzien, gaan er ook stemmen op om het begrip leefzone anders te definiëren. Dat zou verregaande consequenties hebben voor bepaalde ventilatiesystemen. “Vooral systeem C zou worden benadeeld.”

 De leefzone is het gedeelte van een verblijfsgebied waarbij de ruimte gelegen binnen 1 m van een uitwendige scheidingsconstructie, binnen 0,2 m van een inwendige scheidingsconstructie en hoger gelegen dan 1,8 m boven de vloer buiten beschouwing blijft. Binnen Europa geldt er een eis voor de vergelijking van onderlinge producten die meet op 0,5 meter vanaf de gevel. Een aantal deskundigen zou dit als systeemeis willen laten opnemen in de nieuwe NEN 1087. Een zinvolle wijziging? Jan Verdonck, Specialist New Business bij Jaga denkt van niet.

Mensen zetten hun meubels en apparatuur in de praktijk vaak dicht bij de gevel. Het zou dan toch logisch zijn om daar strengere comforteisen te laten gelden?

“In deze discussie worden zaken met elkaar verward. De 0,5 m uit de Europese norm geldt voor producten, niet voor systemen. Als je 1 op 1 de eis overneemt in een nieuwe NEN 1087 zonder de meetvoorschriften aan te passen, duw je systemen de markt uit.”

Hoe bedoel je?

 “Je meet dan te veel op een punt dat dicht bij het product zelf ligt. Dat geeft  een vertekend beeld van de totale prestaties van het systeem.”

Maar varianten met systeem C die werken met roosters voor de toevoerlucht, zorgen in de praktijk toch vaak voor problemen? Er wordt dikwijls geklaagd over tocht, omdat in de wintermaanden rechtstreeks koude lucht naar binnen wordt gevoerd…

 “Zo simpel ligt het niet. Uit ervaring en onderzoek weten we dat er meestal andere problemen spelen. Zo kunnen de bouwkundige randvoorwaarden onvoldoende in acht zijn genomen. Denk aan de impact van grote raampartijen, slechte regelingen en het niet goed luchtdicht zijn van de gebouwen, waardoor het lijkt te tochten via de roosters. En een nog groter probleem; met al die goed geïsoleerde woningen van tegenwoordig schiet de centrale kamer thermostaat bijna niet meer aan. Het ligt dus kortom niet altijd aan de roosters.”

Maar laten we wel wezen; koude lucht toevoeren in de wintermaanden door roosters geeft toch tocht?

“Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Je kan de lucht anders naar binnen sturen, de snelheid variëren, juiste regelingen toepassen ga zo maar door. Er zijn genoeg oplossingen te bedenken waarmee je systeem C kan toepassen en het comfort van bewoners kan garanderen.”

Dat klinkt heel aannemelijk, maar gebruik je dan niet extra energie, bijvoorbeeld om de lucht te sturen, om zo een inherent mankement aan het systeem te maskeren? En, hoe rijm je dat met energiebesparing?

 “In de wintermaanden zal je misschien extra energie kwijt zijn, maar in de zomermaanden juist minder. In die maanden kunnen varianten van systeem D met wtw juist onvoordelig uitpakken, omdat de toegevoerde lucht ervoor kan zorgen dat er extra gekoeld moet worden.”

Als dit allemaal bekend is, waarom wil men dan toch die voorschriften uit een Europese norm opnemen in de nieuwe NEN 1087?

“Ik vermoed dat er andere belangen in het spel zijn. Volgens mij wil een bepaalde lobby systeem C de markt uitduwen en dat is vervelend. Een norm dient systeemneutraal aan te geven welk doel er moet worden gerealiseerd. En daarna moet worden getest of het werkt, met een goede onderbouwing.”

Hoe gaat dit aflopen, denk je? Er komt sowieso volgend jaar een nieuwe NEN 1087…

“Ik denk dat de 0,5 m eis wordt opgenomen, maar dat er ‘compensatiemogelijkheden’ zullen komen. Anders is de norm niet systeemneutraal. Er zal kortom flink gepolderd worden met als eindresultaat iets waar niemand echt veel wijzer van wordt.”