Herziene publicatie leidingwater-installaties

ISSO-publicatie 30 Leidingwaterinstallaties in woningen stamt uit 2002 en was nodig aan een update toe. Al is het maar omdat in 15 jaar tijd de eisen rondom de energieprestatie sterk zijn veranderd, wat gevolgen heeft voor het gebruik van warm water. Daarnaast zijn er diverse nieuwe technieken bij gekomen, zoals warmtepompboilers en douche-WTW’s. In juni geeft Irene van Veelen, projectcoördinator water en gas bij ISSO, drie lezingen over de ontwikkelingen op het gebied van drinkwater tijdens de Caleffi Academy (zie kadertekst).

EPG, BENG, Nul op de meter. De eisen die we aan de energieprestaties van woningen en gebouwen stellen, zijn sterk toegenomen sinds 2002, het jaar waarin ISSO-publicatie 30 uitkwam. Die extra eisen zorgen ervoor dat warm tapwater een steeds groter deel van de energievraag uitmaakt. Het gebruik van technologische innovaties als warmtepompboilers en douche-WTW’s is mede daardoor toegenomen. ISSO Publicatie 30 bood onvoldoende handvatten voor de ontwerper om de warmtapwaterbereiding en het leidingnet te kunnen ontwerpen en realiseren, met in achtneming van alle moderne eisen rondom onder meer de energieprestatie en Legionella. Er zijn sinds 2002 wijzigingen geweest in onder meer de Energieprestatie NEN7120, NEN1006 (2015) en het Bouwbesluit (2012) waarop de publicatie geen accuraat antwoord meer kon geven.

Inzichtelijk stappenplan

Maar het up-to-date maken, naar aanleiding van die wijzigingen, is niet eens de belangrijkste reden achter de herziening van Publicatie 30. “Ons belangrijkste doel met de update is vooral dat we de installateur van leidingwaterinstallaties wat eerder in het bouwproces willen betrekken”, legt Irene van Veelen van ISSO uit. Van Veelen is projectcoördinator water en gas bij ISSO en coördineert de herziening van de publicatie. “Bij de woningbouw is het nog altijd zo dat de architect en de aannemer het voortraject van de bouw voor hun rekening nemen”, gaat ze verder. “De installateur komt nu meestal pas laat bij het proces kijken. In de nieuwe versie van ISSO-publicatie 30 nemen we onder meer een stappenplan op voor een andere werkwijze bij woningbouw. Daarin staat stap voor stap welke keuzes de partijen op welk moment maken. Dat maakt heel inzichtelijk welke consequenties beslissingen hebben, onder meer voor de leidingwaterinstallateur. Om een voorbeeld te geven: de waterleidinginstallatie mag niet kruisen met de cv-installatie om Legionella te voorkomen. Dus als de architect een waterleiding op een bepaalde wijze intekent, ziet hij direct wat daarvan de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de cv-installatie. Dankzij dat stappenplan hopen we inzichtelijker te maken wat op welk niveau van invloed is.”