Verduurzamen

Is het wel betaalbaar?

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zijn de kosten voor het verduurzamen van woningen veel te hoog. Zo zou uit eigen PBL-onderzoek blijken dat een eigenaar al snel 35.000 euro kwijt is en het bedrag niet terugverdient. Volgens Ivo Opstelten klopt die berekening echter niet. De Directeur van Stroomversnelling legt aan IZ uit waarom.

Stroomversnelling is een vereniging van ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen, die zich richt op de energietransitie van de gebouwde omgeving in Nederland. Sinds 2 jaar is Opstelten één van de topmannen.

U kunt zich niet vinden in de conclusie van het PBL, waarom niet?
“Kort door de bocht: Ze doen net alsof normale kosten voor de instandhouding van een woning het gevolg zijn van verduurzaming. Als je een woning in stand wilt houden, zal je regelmatig onderhoud moeten plegen. Van bij wijze van spreken het schilderwerk tot de opknapbeurt of vervanging van installaties. Dat brengt kosten met zich mee. Op het moment dat je kiest voor het energieneutraal maken van een woning, ga je een stap verder. Je koopt bijvoorbeeld geen nieuwe Hr-ketel, maar vervangt die door een warmtepomp. Wat het PBL doet is dan de totaalkosten berekenen van de operatie, maar dat is incorrect. Kijk je namelijk sec naar het geld dat uitgegeven wordt aan verduurzaming, dan moet je alleen de meerkosten van die warmtepomp meenemen.”

Het PBL gooit dus alle kosten op één grote hoop en schaart die onder de noemer ‘verduurzaming’?
“Inderdaad. Daarnaast brengt niet iedere verduurzamingsslag evenveel meerkosten met zich mee. Stel je wilt enkelglas ramen vervangen door dubbel glas. Dan moet je ook de sponningen verbreden, een behoorlijke kostenpost. Maar maak je de volgende stap van dubbelglas naar Triple Glas dan kan je de sponningen behouden en vallen de meerkosten lager uit. In dat laatste geval kan een verduurzamingsslag dus veel aantrekkelijker lijken voor een consument.”

Toch nog even terug naar die rekenfout van het PBL. Zij gaan uit van een bedrag van 35.000 voor het energieneutraal maken van een woning. Hoeveel is dat dan echt, als je alleen de meerkosten meeneemt?
“Als ik naar wat verschillende bouwposten kijk die logisch zijn (dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie, HR++ beglazing, warmtepomp en PV-installatie) dan kom ik ‘overall’ op de inschatting dat meer dan 30% daarvan instandhoudingskosten zijn. Hoeveel meer is lastiger, maar het kan zelfs oplopen tot 40-50%.”

Op termijn zullen de kosten voor verduurzaming ook nog eens dalen, maar op dit moment heeft de installateur het moeilijk om klanten over de streep te trekken. Heeft u nog tips?
“Jazeker. Maak eerst duidelijk wat de instandhoudingskosten zijn én de meerkosten voor verduurzaming. Leg vervolgens uit dat je een betrouwbare oplossing kan aanbieden, die ook nog eens extra comfort oplevert. Bijvoorbeeld omdat je radiatoren gaat vervangen door een veel comfortabeler lt-vloerverwarmingssysteem. Doe een totaalaanbod met ketenpartners. En tot slot is het van belang om te werken volgens de principes van de Trias Energetica en ook de consument hiervan bewust te maken.”