Digitalisering raakt ons

Een van de grote versnellers van innovatie is digitalisering. De snelle ontwikkelingen in ‘digital’ brengen structurele veranderingen in de branche. Geen enkel branchebedrijf ontkomt aan de impact hiervan. ABN Amro beschrijft in haar sectoranalyse ‘Digitalisering in de bouw – een wereld te winnen’ (februari 2016) hoe de digitalisering de bouw raakt. Ondanks dat dit rapport een jaar oud is, is het goed de inhoud eens te bekijken in het licht van de installatiebranche.
Vanuit het rapport zijn de parallellen naar de installatiebranche onmiskenbaar te maken. Ik lees er diverse kansen in voor de sector. Het proces van digitalisering zorgt ervoor dat sectorbedrijven van correctief onderhouden naar predictive beheren gaan. Door 24/7 de technische oplossingen en onderliggende producten en diensten te monitoren, zijn we in staat harde prestatiegaranties af te geven. Diezelfde data zorgen dat voorraden naar beneden gaan. Sterker nog: ik verwacht binnen nu en 5 jaar de eerste 3D-printers die in aantallen kleine componenten op oproep produceren. Diezelfde printer die ook voorziet in customized products in bijvoorbeeld de afwerking van schakelmaterialen. Het brengt nieuwe business met andere verdienmodellen. Dat verdergaande digitalisering ook de werkgelegenheid gaat raken, staat voor mij als een paal boven water. De scheiding van capaciteits- en kennisbedrijven wordt scherper en daardoor ook de benodigde arbeidskrachten.
Het rapport beschrijft de invloed van digitalisering op processen, materiaal en arbeidsmarkt in de bouw. Onderwerpen waar digitalisering de branche in ons voordeel raakt. Want de essentie van digitalisering is technologie en daar zijn wij als branche als geen ander bekend mee. De vele data die onze techniek verzamelt en in toenemende mate beschikbaar komt, zorgt voor nieuwe kantelingen. De installatiebranche is – als het goed is – intrinsiek beter voorbereid op de impact van digitalisering. Installateurs die dit doorgronden, transformeren naar datagedreven servicebedrijven.