Beurzen

Kan je nog meer voorbeelden bedenken van een succesvolle aanpak?

“Als ik aan de installatiebranche denk, zou ik zeggen speel direct in op de actualiteit. IoT is een ‘hot thema’, maar denk ook eens aan koolmonoxidevergiftiging. Wij organiseren samen met Uneto-VNI een Event waarin partijen op een zo neutraal mogelijke wijze tonen welke meetinstrumenten er zijn en hoe ze werken. Toen we het aankondigden, zaten we al na één dag vol. Natuurlijk gaat het hier om een Event en niet om een Beurs, maar het is een benadering die werkt. Het toverwoord is kennisoverdracht, daar kan je bezoekers mee trekken.”

Je maakt nadrukkelijk een onderscheid tussen een Event en een Beurs. Licht dat eens toe…

“Beurzen tonen meer in de breedte wat er speelt in de branche en welke oplossingen er voorhanden zijn. Bij Events gaat het om diepgang; een onderwerp wordt grondig onder de loep genomen.”

Maar ook al volgen vakbeurzen jouw tips op; gaan ze daarmee het slechte tij kunnen keren? Speelt cultuur ook geen rol? In Duitsland weet een beurs als de ISH wel al jarenlang klinkende resultaten te behalen…

“Ik denk dat Duitsers meer een beurscultuur hebben dan wij. Het zit als het ware in hun systeem. Dat heeft alles te maken met hun kijk op vakmanschap. Een vakman geniet meer aanzien dan in Nederland. Jongeren kiezen doelbewust voor een vakopleiding, het heeft een bepaalde status. Na afronding gaan ze meestal aan de slag in de sector waarvoor ze zijn opgeleid. De kans is groot dat ze daarin werkzaam blijven en zich verder doorontwikkelen. Seminars volgen, beurzen bezoeken en dergelijke horen daarbij. In Nederland is zo’n carrièrepad helemaal niet zo vanzelfsprekend. De kans is zelfs groot dat je in een totaal andere sector werkzaam bent dan waarvoor je ooit onderwijs hebt genoten.”

Tot slot: volgens jou hebben beurzen nu nog bestaansrecht, maar hoe zit dat over een jaar of 20? Is het hele concept dan niet hopeloos achterhaald?

“Het is koffiedik kijken, maar ik denk van niet. Zelf zeg ik altijd: ‘Als je elkaar niet meer tegenkomt, heb je binnenkort geen mensen meer’. De behoefte aan face-to-face contact zal blijven. Het is nu eenmaal prettiger zakendoen als je mensen hun hand kan schudden en direct in de ogen kan kijken en ze ‘live’ toelichting hoort geven bij hun product/systeem oplossingen.” 