Veilig werken

Op 23 maart kondigt Premier Rutte de ‘intelligente lockdown’ aan. De coronacrisis dreigt op dat moment totaal uit de hand te lopen. Technisch Dienstverlener Kuijpers heeft dan al de eerste maatregelen genomen. Er volgen bewogen maanden voor de landelijk opererende installateur, waarbij niet altijd blindgevaren kan worden op het RIVM.

Als het coronavirus de Chinese landsgrenzen overschrijdt, verkeert de wereld in chaos. Het Nederlandse RIVM schat de situatie in eerste instantie compleet verkeerd in. Zo laat het gezondheidsinstituut weten dat ‘de kans dat het virus naar Nederland komt, klein is’, ‘de ziekte niet zo besmettelijk lijkt te zijn’ en ook ‘niet overdraagbaar is van mens op mens’. Geleidelijk aan lijkt het RIVM beter in haar rol te komen, maar hoe ga je in zo’n chaotische situatie om met de veiligheid van je personeel en klanten?

Monique van Beek, jij bent KAM-coördinator bij Kuijpers. Hoe zijn jullie de crisis te lijf gegaan?
“In het weekend van 7-8 maart heeft Kuijpers crisisteams geformeerd, waarin onder andere directieleden en KAM-experts zitting hebben. Er is sindsdien dagelijks overleg. We hebben de protocollen van het RIVM strikt opgevolgd en zelf massaal beschermingsmiddelen aangeschaft.”

Aan wat voor beschermingsmiddelen moet je dan denken?
“We beschikten vanwege onze reguliere werkzaamheden al over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), maar hebben het aangevuld. Onze medewerkers kunnen nu indien nodig gebruik maken van een totaaluitrusting met mondkapjes, wegwerpoveralls, ontsmettingsmiddelen en handschoenen.”

Het RIVM heeft in de loop der tijd nogal wat steken laten vallen, zoals ook breed is uitgemeten in de media. Hoe ga je daarmee om in zo’n gevoelige situatie?
“Het maakt je best onzeker over welke maatregelen je moet treffen. Ik heb wel de indruk dat de situatie inmiddels redelijk rechtgetrokken is intern bij het RIVM.”

Techniek Nederland en Bouwend Nederland hebben met hulp van vakbonden en de overheid het Protocol ‘Samen Veilig doorwerken’ opgesteld, waarin de veiligheidsvoorschriften voor onze branche meer gedetailleerd zijn uitgewerkt. Kunnen jullie ermee uit de voeten?
“Ja, alleen loop je tegen de 1,5 meter regel aan. Het protocol geeft namelijk toestemming om 5 minuten binnen een straal van 1,5 meter te werken. Dat is onverantwoord en dat risico nemen wij dus niet. Ook met carpoolen zijn we strenger dan het protocol voorschrijft. Alleen leerling monteurs die geen rijbewijs hebben, mogen onder uitzonderlijke omstandigheden carpoolen.”

Hoe ziet de alledaagse praktijk er nu uit voor een monteur van Kuijpers. Kan je schetsen waar hij zoal rekening mee moet houden qua veiligheid?
“Alle monteurs moeten zich houden aan de 1,5 meter regel, daarnaast wassen ze uiteraard veelvuldig hun handen. In een busje mag slechts één monteur zitten. Alleen voor specifieke risico’s stellen wij de schaarse PBM’s beschikbaar en anders wordt het werk opnieuw beoordeeld of uitgesteld. Dus als monteurs bijvoorbeeld via een hal van een zorginstelling naar een technische ruimte moeten lopen, dragen ze een mondkapje. Ook in situaties waarin sprake is van een lager risico, maar ze zich desondanks onveilig voelen, kunnen ze een mondkapje dragen. Daarnaast eten monteurs in de reguliere bouw in shifts en zijn de bouwketen ingericht volgens de 1,5 meter regel. Bovendien is er op ieder project een coronaverantwoordelijke die onder andere zorgt voor voldoende zeep en de regelmatige reiniging van toiletunits. Dit zijn maar enkele voorbeelden, waar een monteur zoal mee te maken krijgt.”

Jullie hebben 1300 medewerkers en gelukkig nog geen enkel coronageval. Wat adviseren jullie op basis van jullie succesvolle benadering aan de lezer van dit artikel?
“Houd afstand, was je handen. Niet ziek worden is het allerbelangrijkste. Ga geen onnodige risico’s nemen om meer omzet binnen te halen. Een mensenleven is niet te koop.”