Zonne-energie

De komende jaren moeten we volop inzetten op verduurzaming. Zonne-energie biedt daarvoor enorme kansen. De toepassing van fotovoltaïsche systemen is overal mogelijk, en ook rendabel. En met de huidige subsidieregelingen (zoals de ISDE-regeling) is ook thermische zonne-energie prima haalbaar. Economische argumenten zijn er dus voldoende om klanten van de mogelijkheden van zonne-energie te overtuigen. Toch laat de ondernemer hier vaak kansen liggen.

De markt voor zonne-energie valt uiteen in twee groepen. Enerzijds zijn er de installaties voor de omzetting van zonne-energie in elektriciteit (fotovoltaïsche of pv-systemen). Anderzijds zijn er de systemen voor de omzetting van zonnestraling in warmte (thermische of zonneboilersystemen). Voor beide systemen liggen de mogelijkheden bijzonder gunstig. De overheid stimuleert de aanleg met subsidies. En de consument kan bij een lening of een hypotheek de investeringen zeer gunstig en eenvoudig meefinancieren. Installateurs zullen hun klanten daar wel op moeten wijzen. Zodra ze daarmee beginnen, blijken deze systemen voor veel mensen en bedrijven interessant en economisch haalbaar.

Aandeel pv en zonnewarmte

De afgelopen jaren is al gebleken dat zonne-energie in de totale mix met hernieuwbare energie in Nederland groeit. De fotovoltaïsche of pv-systemen laten de snelste stijging zien. In 2015 werden 1,8 miljoen zonnepanelen geplaatst, goed voor een toename van het opgesteld vermogen met 440 MegaWatt. Daarmee telde het totaal opgestelde pv-vermogen in Nederland bijna 1.500 MW. In 2016 is er volgens schattingen van insiders nog eens 500 tot 700 MW bij gekomen. Exacte cijfers moeten nog bekend worden gemaakt.
De groei van zonneboilersystemen gaat minder snel, maar met de huidige subsidieregelingen kan daarin nu verandering komen. In 2015 nam het totale oppervlak van de opgestelde zonnecollectoren per saldo met drie duizend vierkante meter toe tot 647 duizend vierkante meter. De verwachting is dat beide technologieën de komende jaren sterk doorontwikkelen. En dat zal ook moeten, willen we in ons land aan de duurzame-energiedoelstellingen gaan voldoen. Zowel zonnestroom als zonnewarmte zijn onmisbaar.