Tag: artikel editie juni 2020

Slim Installeren

Deze uitgave staat voor een deel in het teken van Slim installeren. Hoe toepasselijk. Want in deze crisistijd zoekt de branche naar slimme oplossingen om toch door te kunnen blijven werken. Dat betekent deels ook vanuit huis werken. En laat dat nou één van de redenen zijn waarom deze uitgave alleen digitaal is in te zien, via Installateurszaken.nl of de IZapp. Een unieke uitgave dus in alle opzichten. Na de vakantie, begin september, zijn we weer terug met een reguliere uitgave, die ook in druk verschijnt. Houd ondertussen onze digitale media in de gaten.

Customizen

Hij is slechts 26 jaar oud, maar heeft al een behoorlijk arbeidsverleden opgebouwd. Moreno Schiepers is dan ook één bonk energie. De Nederlandse Belg kan niet stilzitten, wat hem gelukkig goed uitkomt in zijn dagelijks werk. Want zelfs midden in de coronacrisis blijven de projecten zich aandienen. “Aanvankelijk wilde ik in de voetsporen treden van mijn vader. Die is timmerman. Maar toen ik bezig was met de opleiding ‘Houtbewerking’ merkte ik dat ik dat ik niet op mijn plek zat. Ik switchte naar een installatietechnische opleiding, die ook veel aandacht besteedde aan lastechniek. Een gouden keuze, werd er gezegd, want ‘je zult altijd werk hebben’. “ Variatie “Het pakte inderdaad goed uit. Ik merkte gelijk hoe gevarieerd de installatietechniek is. Geweldig! Toen ik mijn eindwerk afleverde, zat er een eigenaar van een groot installatiebedrijf in de jury. Die bood me gelijk een vast contract aan.” Zwaar Moreno kijkt dankbaar terug op de kans die hij in zijn schoot geworpen kreeg. “Maar het was te zwaar.” De Belgische Nederlander moest iedere dag om 4.00 uur uit de veren om om 7.00 uur op een bouwplaats in Antwerpen, Leuven of Brussel te zijn. Dat hakte erin. “Als ik ’s avonds rond een uur of zeven thuiskwam, was ik kapot.” Zelfstandig ondernemer Hij vond een baan bij een ander installatiebedrijf, maar miste de vrijheid. Tweeënhalf jaar geleden hakte hij de knoop door. Morene is sindsdien de eigenaar van ‘Schiepers Installatietechniek’. Hoewel hij af en toe ook wel klussen aanpakt in de utiliteit, verdient

Het grote thuiswerkexperiment

Wat is het meest duurzaam? Een rit met de auto, elektrische auto, waterstofauto of met het openbaar vervoer? Het meest duurzaam is om de rit niet te maken, iets wat momenteel veel gebeurt. Ik ben niet de eerste die het hier over heeft en zal zeker niet de laatste zijn. Al ruim twee maanden werk ik vanuit mijn huiskamer door de gevolgen van corona en met mij nog miljoenen andere wereldburgers. Gelukkig heb ik de luxe dat mijn werkzaamheden dit toelaten. Menig bedrijf stond de afgelopen maanden voor een uitdaging. Is alles ICT-technisch goed ingericht om een dergelijke stap te zetten en zoveel mogelijk personen thuis te laten werken? Ik heb van diverse kanten vernomen dat bedrijven soms snel hier en daar bij hebben moeten sturen, maar dat het soms ook zonder problemen direct kon worden gerealiseerd. Wat opviel is dat er meestal positief gekeken wordt naar thuiswerken. En dat is dan een opsteker tussen alle negatieve berichtgeving van de laatste tijd. Wereldwijd worden er veel minder zakelijke reizen gemaakt, of dit nou met auto, openbaar vervoer of vliegtuig gebeurt. In vele opzichten heeft dit een positieve impact op het milieu. Veel mensen en bedrijven realiseren inmiddels dat het niet per se nodig is om een verre klant letterlijk te bezoeken; een video call werkt ook. Overigens betekent thuiswerken ook een uitdaging: de werkplek is soms tevens de hobby-, sport- en/of ontspanplaats. Ik ben benieuwd hoe de werksfeer zal zijn als de coronacrisis achter de rug is. Menig persoon wil

Keerkleppen

Regelmatig valt het Ron Bosch op dat installateurs moeite hebben om keerkleppen op de juiste manier te plaatsen in drinkwaterinstallaties. In dit artikel legt de adviseur en HBO-docent Installatietechniek uit wat er zoal misgaat en op welke manieren je als installateur de jaarlijkse controle van keerkleppen correct kan uitvoeren. Drinkwaterinstallaties moeten zodanig periodiek worden onderhouden en beheerd dat de kwaliteit van het drinkwater gewaarborgd blijft. Het jaarlijks controleren van keerkleppen maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Keerkleppen kunnen op een aantal manieren worden gecontroleerd. Voorschriften De controle dient te geschieden conform de geldende voorschriften en werkbladen. Volgens Waterwerkblad 1.4 G moet een EA-terugstroombeveiligingseenheid periodiek, ten minste één keer per jaar, gecontroleerd worden op de functionaliteit. Voorwaarde is wel dat ze op de juiste manier zijn aangebracht. De waterwerkbladen bieden hierover voldoende info. Kijk als installateur maar eens op www.infodwi.nl. LinkedIn Op LinkedIn liet een technicus trots zijn werk zien (zie afbeelding rechterbladzijde). Het zag er inderdaad strak en goed uit. Ik heb hem wel aanbevolen om ook de reeds gemonteerde keerkleppen te controleren. Dat kan door simpelweg beproevingskraantjes te plaatsen. Ze kosten circa 1 euro per stuk, dus voor de kosten hoef je het niet te laten. Methodes Er zijn drie methodes om een keerklep te controleren: - standaardmethode - vacuümmethode - overdruk methode Let op: in alle gevallen moeten er wel beproevingskraantjes op de keerkleppen zitten om de controle te kunnen uitvoeren. Procedure Er zijn dus drie methodes voor het controleren van keerkleppen. Op basis daarvan wordt bepaald of een keerklep

Techniek én gedrag

Het nieuwe normaal krijgt steeds meer vorm. De techniek is steeds meer een partner aan het worden van het nieuwe normaal. Want één van de woorden die we de laatste weken steeds vaker horen is ‘ventilatie’. Zo stuurde Techniek Nederland een brief naar Jaap van Dissel van het RIVM met de vraag: kan het coronavirus zich via de lucht verspreiden? Het RIVM heeft als antwoord hierop geoordeeld dat ‘aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig is’. Het instituut baseerde die uitspraak op de bestaande inzichten. In de afgelopen weken kwamen daar reacties op met goedbedoelde alternatieve theorieën. Tegelijkertijd gaat het onderzoek verder. In een recent onderzoek stellen natuurkundigen en medisch onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam vast dat om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, goede ventilatie in publieke ruimtes ‘van cruciaal belang’ is. Het gaat dan om verspreiding in bijvoorbeeld het openbaar vervoer en in verpleeghuizen. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Respiratory Medicine. Ik voorspel u dat we de komende maanden nog meer onderzoek zullen zien dat aangeeft wat wij als techniek kunnen doen om COVID19 in te dammen. Natuurlijk niet vanuit medisch perspectief, maar vanuit het scheppen van goede randvoorwaarden. Het nieuwe normaal is een ontwikkelingstraject van verkennen, innoveren, implementeren van nieuwe inzichten etc. Maar we kunnen niet alles alleen. Het gaat altijd om techniek én gedrag. Zo kunnen we in scholen meedenken over de luchtkwaliteit, maar tegelijkertijd blijft het nodig om de richtlijnen te volgen en ons te realiseren dat vóór de COVID19-uitbraak

Veilig werken

Op 23 maart kondigt Premier Rutte de ‘intelligente lockdown’ aan. De coronacrisis dreigt op dat moment totaal uit de hand te lopen. Technisch Dienstverlener Kuijpers heeft dan al de eerste maatregelen genomen. Er volgen bewogen maanden voor de landelijk opererende installateur, waarbij niet altijd blindgevaren kan worden op het RIVM.

Welke waarde geeft jou ACCU?

Een lichtpuntje in de coronacrisis is dat Nederland steeds verder van slot mag. Wel met de waarschuwing dat het virus nog niet weg is en: “Dat overleven in de 1,5 meter-economie van straks, een aanpassing van bedrijfsmodellen vereist.” Is dat laatste niet makkelijker gezegd dan gedaan? Het gebeurt maar zelden dat onze regering zich zo ondubbelzinnig uitspreekt over wat ‘zou moeten’ in het bedrijfsleven. Het citaat tot het aanpassen van bedrijfsmodellen is uit monde van minister Wopke Hoekstra (financiën). Inclusief het appèl: “We vragen elke werknemer, elke zzp’er, elk bedrijf om aanpassingsvermogen.” Uit ervaring blijkt dat ‘aanpassingsvermogen’ (in business modellen!) in onze sector meestal moeizaam verlopen. Want, als het water aan de lippen staat, willen veel bedrijven acuut terug naar het ‘overzichtelijke en veilige (oude) normaal’. Gevoelsmatig dé béste manier om te overleven. Tegenovergesteld, als het goed gaat met de business, lijkt er geen reden voor aanpassing. Kortom, de status quo: ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’. Marketing werkt altijd vanuit een ‘nieuw normaal’. Op strategisch niveau gaat marketing over de vraag: ‘wat zijn de gevolgen van ongewijzigd beleid?’ In het antwoord, wordt snel duidelijk dat verandering (= het nieuwe normaal) feitelijk de enige constante is. Hoe je deze constante in beeld krijgt? Gebruik de DEPEST methode [] in combinatie met een grondige analyse van de eigen kracht(en) van de organisatie: dé basis voor een SWOT-analyse []. Verandering gaat altijd samen met kansen. De DEPEST en SWOT leveren je een methode om deze kansen te

Integraal oplossen

House Energy Optimum (HEO) is een nieuwbouwsysteem dat is ontwikkeld door zes leveranciers van bouwmaterialen en installatietechnieken. HEO vult opgaves in rond energie, gezondheid en comfort. Door de integrale aanpak van bouw- en installatietechniek biedt het systeem een kortere voorbereidingstijd, kortere bouwtijd en lagere ontwerp- en bouwkosten. Jourdain Martens van Develop Inc. en ontwikkelaar van HEO legt uit hoe het werkt. Met HEO kunnen ontwikkelaars, aannemers, installateurs en woningbouwcorporaties eenvoudig EPC 0,4, BENG, Energieneutraal en NOM bereiken. SWK- en BouwGarant-aannemers kunnen bovendien Energie Prestatie Garantie afgeven op woningen die zijn gebouwd met HEO. Ontwikkeld vanuit marktvraag HEO is ontstaan vanuit een marktvraag. Een van de belangrijkste wensen van corporaties, projectontwikkelaars, aannemers en installateurs is een integrale aanpak voor energiezuinige nieuwbouwwoningen. In de markt zien we een zoektocht van opdrachtgevers naar een allesomvattende oplossing om in één klap aardgasloze woningen neer te zetten. Uitgangspunt was het vinden van het optimum tussen bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Daardoor worden energieprestatie, comfort en een gezond binnenklimaat geborgd. Partners De zes HEO-partners zijn: ATAG Verwarming, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Ubbink. Bij de selectie van de partijen ging het vooral om het samenspel van de diverse elementen. De elementen moeten goed op elkaar inspelen en samenwerken op drie vlakken: energie, gezondheid en comfort. Kostenbeheersing Bij de bouw van zeer energiezuinige woningen vormt de kostenpost nog vaak een belangrijke drempel. De kosten van traditioneel gebouwde nieuwbouwprojecten rijzen momenteel de pan uit. Meestal wordt de verplichting om aardgasloos te bouwen als

De luchtroute

Het wordt steeds aannemelijker dat het coronavirus zich ook via de lucht verspreidt in binnenruimtes. Nader onderzoek hiernaar is noodzakelijk, maar kost tijd. Toch is het nu al van belang hier rekening mee te houden, stellen Marius Klerk en Elyane Khoury. Zij geven praktische tips aan de installateur. Aan de hand van de, verkorte, uitleg van Erin Bromage, Professor in de Biologie (gespecialiseerd in immunologie) aan de Universiteit of Massachusetts Dartmoud wordt een goed beeld verkregen hoe de verspreiding van een virus zich voltrekt en in welke situatie. Uitstoot Om geïnfecteerd te raken dien je te worden blootgesteld aan een besmettelijke dosis van het virus. Gebaseerd op infectieuze dosisstudies met andere coronavirussen, lijkt het erop dat slechts een kleine dosis nodig is om de infectie te laten ontstaan. De exacte hoeveelheid is nog niet bekend, maar wordt onderzocht. Wel bekend is dat het aantal virusdeeltjes in deze dosis wordt bepaald door de wijze waarop ze worden uitgestoten. We hebben het dan over ademhalen, hoesten, niesen, of praten. Infectie Sommige experts schatten dat er slechts 1000 x COVID-19-infectieuze virale deeltjes nodig zijn. Dit moet nog experimenteel worden bepaald, maar we kunnen het aantal gebruiken om helder te krijgen hoe een infectie kan optreden. Het aantal deeltjes hoeft niet in één keer te worden geïnhaleerd, mensen kunnen het ook via meerdere ademhalingen binnenkrijgen. Daarmee speelt ook de factor tijd een belangrijke rol. Hoe langer je je in de buurt van een geïnfecteerd persoon bevindt of in een ruimte waar het virus aanwezig

Slim installeren in complexe tijden

Hoewel de activiteiten in de installatiesector nog behoorlijk door lopen, is de uitdaging op korte termijn hoe er gewerkt kan worden binnen 1.5 meter afstand. Met deze nieuwe richtlijnen wordt het eerder complexer dan dat het werk slimmer en efficiënter kan worden uitgevoerd. Terwijl de energietransitie top-of-mind zou moeten zijn, is de corona-crisis het gesprek van de dag Vanuit het Klimaatakkoord is aardgasloos bouwen de nieuwe standaard. Woningcorporaties en gebouweigenaren moeten kiezen voor alternatieve oplossingen voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Ingewikkelde keuzes voor de lange termijn, waar flinke investeringen mee gemoeid zijn, terwijl de (door)ontwikkeling van alternatieve verwarmingssystemen nog in volle gang is. Dat het slimmer en eenvoudiger kan, blijkt allereerst uit de oprichting van de Nederlandse Verwarmingsindustrie, in juli 2019. Ook Rogafa is hiervan onderdeel. Als stakeholder kunt u nu terecht bij één loket voor alle vraagstukken op het gebied van comfortabel verwarmen van woningen en gebouwen. Daarnaast proberen de fabrikanten de rookgasafvoersystemen zodanig te ontwerpen dat installatie zo eenvoudig mogelijk is. Naast nieuwe ontwikkelingen en systeeminnovaties blijft de veiligheid van de traditionele gas-aangesloten toestellen cruciaal. De verplichte certificering van cv-installateurs (helaas uitgesteld tot – naar verwachting – 2021) zal hier zeker een bijdrage aan leveren. Rogafa is eenduidig en helder als het aankomt op het meest veilige systeem: het concentrische rookgasafvoersysteem. In de montagerichtlijn, ‘het nieuwe beugelen’, dat inmiddels als standaard wordt gebruikt door professionele installateurs, wordt het veilig beugelen van rookgasafvoersystemen eenvoudig uitgelegd. Op deze manier proberen de toeleverende bedrijven zaken slimmer en eenvoudiger in