Salderingsregeling?

De salderingsregeling blijft de gemoederen bezig houden. Consumenten kunnen nu nog hun overschot aan zelf opgewekte stroom terugleveren aan het net en daar een vergoeding voor ontvangen. In 2020 komt daar waarschijnlijk verandering in. Volgens menigeen in de zonne-energiebranche een desastreus vooruitzicht. Zonder salderingsregeling en staatssteun zo vrezen ze, stort de markt in. Deskundige Klaas Galama: “Onzin, dit soort regelingen zijn al totaal achterhaald.”

Galama is sinds 2009 actief in de zonne-energiebranche. In 2010 startte hij als dga ESTG op, een groothandel voor zonne-energiesystemen. Bij ESTG zijn 26 mensen werkzaam. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een internationale speler, die behalve in Nederland onder andere in Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en Spanje actief is.

Zonder de salderingsregeling kan de PV-markt wel inpakken zeggen experts. Waarom bent u dan toch voorstander van afschaffen?

“Ik vind de salderingsregeling op een bepaalde manier oneerlijk. Via de energiebelasting worden de kosten voor de salderingsregeling de facto verhaald op mensen die zich geen PV-panelen kunnen veroorloven of bewust hebben gekozen voor een andere manier om aan hun stroom te komen. Daarnaast blijken experts er in de praktijk vaak naast te zitten. Zo riep Shell nog in 2009 dat zonne-energie pas in 2050 rendabel zou zijn en nooit goed zou kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. Die prognoses zijn nu al achterhaald. De rendementen zijn gigantisch gestegen, terwijl de prijzen rap omlaag gaan. In 2009 verkochten we PV-panelen met 200 Watt piekvermogen, nu praten we over 380 Watt. Tegelijkertijd is de prijs per Watt gedaald van 3,25 euro naar 40 eurocent. Met zulke klinkende cijfers wordt ondersteuning vanuit de salderingsregeling overbodig. Dat duwtje in de rug hadden we als branche eerder moeten hebben, toen we nog in de opstartfase zaten.

Maar uw branche en de gelukkige bezitters van PV-panelen varen er wel bij…

“Dat klopt, de branche en consumenten plukken de vruchten van de salderingsregeling en allerhande subsidies. De één omdat de markt een groeispurt maakt en z’n eigen omzet stijgt, de ander vanwege het financiële voordeel dat hij in zijn eigen zak kan steken. Maar beide partijen kijken niet naar de toekomst. Het net dreigt overbelast te raken als we op deze manier doorgaan.”