Onfrisse regeldruk?

KIEN-Afb‘Frisse Scholen’; zo langzamerhand zou je gaan geloven dat alle scholen toch wel zijn doorgelucht. Het regent aan initiatieven om een beter binnenklimaat en energiebesparing te realiseren in onze leerpaleizen. Waarom komt stichting KIEN dan toch op de proppen met een nieuw concept? Zitten we hier nu echt op te wachten?

De Frisse Scholen Toets, het Programma van Eisen van Frisse Scholen, de Installatiescan… Installateurs kunnen al naar hartenlust shoppen als ze blauwdrukken zoeken om gezonde en energiezuinige scholen te realiseren. Toch heeft de Stichting Knooppunt Elektrotechniek een nieuw programma gelanceerd. Dick van Tulden, directeur van adviesbureau Syntegraal en nauw betrokken bij het initiatief, legt uit waarom.

Zitten we nu echt als branche te wachten op dit programma van KIEN?
“KIEN richt zich op scholen met renovatievraagstukken. We onderscheiden ons daarmee van bestaande programma’s, die vooral mikken op de nieuwbouw. Bovendien brengen we onze benadering direct in praktijk. Zo wordt nu in Venlo een school opgeknapt, volgens onze uitgangspunten. De kennis die we opdoen, willen we vervolgens gaan delen met de installatiebranche.”

Wat is er dan zo onderscheidend aan jullie aanpak?
“We vliegen een renovatieproject breed aan, waarbij we oog hebben voor de technische, organisatorische en financiële aspecten. Het is een totaalaanpak. Technisch inhoudelijk leggen we bijvoorbeeld veel nadruk op de formulering van een duidelijke uitvraag. Als de opdrachtgever, in casu het schoolbestuur, daarbij steken laat vallen, is het al bij voorbaat een verloren race. Op organisatorisch vlak pleitten we voor integrale samenwerking tussen ontwerpende en uitvoerende partijen én de opdrachtgever. Financieel gezien staan we niet afwijzend tegenover hogere begininvesteringen, als die zich maar terugverdienen tijdens de levenscyclus van een gebouw. Met onze blauwdruk verschaffen we kortom zowel de opdrachtgever als de ontwerpende en uitvoerende partijen de nodige handvatten om gezamenlijk succesvol een school te renoveren en een energiezuinig en gezond binnenklimaat te realiseren.”