Tag Archives: Artikel editie september 2016

‘Connecting Experts’

De Chillventa is booming. Na vier succesvolle edities breidt de internationale beurs voor koudetechniek wederom uit. Dit jaar hebben de exposanten maar liefst 8 hallen tot hun beschikking. Daarnaast reikt organisator, de Nürnberger Messe voor het eerst de Chillventa Awards uit. Volgens prognoses zullen er circa 31.000 bezoekers en 1000 exposanten op de beurs afkomen. Waarvan een significant deel uit Nederland.

Fijnstof als kans

Fijnstof wordt al jaren vooral gezien als een buitenmilieu issue en een planologisch probleem. En dus niet als iets waar de installatiesector zich mee bezig hoeft te houden.
Is het nu echt zo dat fijnstof vooral iets is voor milieufanaten, volksgezondheidsspecialisten, planologen en politici? Ik denk van niet. Juist ook voor W-adviseurs en –installateurs is er een mooie rol weggelegd. Een tijdje geleden werd BBA benaderd door de GGD van een grote gemeente die al diverse maatregelen genomen had om op lokaal niveau de gemiddelde fijnstof concentratie buiten omlaag te brengen. Een inventarisatie had echter aangetoond dat er in de gemeente nog steeds sprake is van een 80-tal hotspots oftewel fijnstof belaste locaties waar met name kwetsbare groepen komen. Denk bijvoorbeeld aan kinderdagverblijven, basisscholen, verpleeg- en verzorgingshuizen. Wij kregen de vraag voorgelegd: ‘Welke maatregelen kunnen er op gebouwniveau worden genomen om binnen de blootstelling aan fijnstof te beperken?’.
We zijn inmiddels een paar maanden verder. Op basis van inspecties ter plekke en een literatuuronderzoek is er een standaardpakket aan maatregelen geformuleerd. In dat pakket onder andere een algemeen advies om het bestaande mechanische ventilatiesysteem te voorzien van geavanceerde filtersecties. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan een EU9 filter in plaats van een EU7 filter of (nog beter) aan de toepassing van een elektrostatisch filter.
Maar er is meer nodig om de fijnstof concentratie binnen op die belaste locaties omlaag te krijgen. Zoals het verleggen van de buitenluchtaanzuig naar een zo hoog mogelijk punt aan de niet-belaste zijde van het gebouw; het verhogen van de luchtdichtheid van de gevel (met name aan de verkeersbelaste kant) – een en ander om de fijnstof toevoer via kieren in de gevel aan te pakken – en: het op (extra) overdruk brengen van het gebouw.
Op basis van ervaringen elders valt in te schatten dat met een dergelijk maatregelenpakket de situatie binnen substantieel (soms wel met een factor 3 of meer) is te verbeteren. Ik zou zeggen: een mooie kans voor de innovatief ingestelde installateur of adviseur die zich (verder) wil profileren op het gebied van gezondheid en comfort.

Atze Boerstra
BBA Binnenmilieu

Identiteit en imago

Wie je bent en hoe de ander jou ziet. Dat is kortweg wat communicatie bedoelt met identiteit en imago. Het zijn twee begrippen die als een huwelijk met elkaar verbonden zijn. In een blogserie over communicatie mag ik aan deze begrippen niet voorbijgaan. Over identiteit en imago zijn 1001 theorieën geschreven. Onmogelijk om hier volledig recht aan te doen in een snackblog als deze. Mijn doel is u te wijzen op het belang van dit duo. Maar eerst een beknopte omschrijving. Identiteit – ook wel de corporate identity genoemd – is datgene wat uw bedrijf is en uitdraagt. Imago kun je omschrijven als het beeld dat de buitenwereld (bijvoorbeeld uw klant) van uw bedrijf heeft. Identiteit en imago zijn terug te brengen tot drie gemeenschappelijke aandachtspunten:
– Gesproken of geschreven woord. Hamvraag hierbij is: hoe communiceert u? Gebruikt u bijvoorbeeld formele of informele taal? Komt de gebruikte taal op uw website overeen met die in uw offerte of aan de telefoon?
– Beeld en symbolen. Een logo, afbeeldingen of huisstijl. Past deze bij uw onderneming? Gebruikt u bijvoorbeeld stockfoto’s of eigen fotografie?
– Gedrag. De moeilijkst ‘beïnvloedbare’ factor in dit rijtje. Ieder mens gedraagt en uit zich op een bepaalde manier. Past het waarneembare gedrag van u en uw medewerkers bij uw organisatie? En is het in lijn met de vorige twee punten?
Op basis van deze drie aandachtspunten vormen uw stakeholders het beeld (= imago) van uw bedrijf. Kortom, deze punten zijn ook gelijk uw instrumenten, waarmee u uw identiteit en imago kunt (bij)sturen. Streef naar overeenstemming (congruentie) tussen de aandachtspunten. Want dat zorgt voor een mate van consistentie in wat u zegt, uitbeeldt of doet. Het maakt uw communicatie en marketing een stuk effectiever. Uw bedrijf wordt bekend, herkend en, met de juiste dienstverlening: erkend.

Maarten van der Boon
R&D en Innovatie, Leertouwer b.v.
www.leertouwer.nl/maartenvanderboon

Onfrisse regeldruk?

‘Frisse Scholen’; zo langzamerhand zou je gaan geloven dat alle scholen toch wel zijn doorgelucht. Het regent aan initiatieven om een beter binnenklimaat en energiebesparing te realiseren in onze leerpaleizen. Waarom komt stichting KIEN dan toch op de proppen met een nieuw concept? Zitten we hier nu echt op te wachten?

Geplaatst in raar| Getagt |

Energiezuinig én comfortabel wonen: het kan!

Energiezuinig wonen zou comfortabel moeten zijn. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er gaat doorgaans nog veel mis bij het instellen van de diverse installaties die energiezuinigheid mogelijk moeten maken. Kinderziektes en opstartproblemen zijn eerder regel dan uitzondering; met een koud huis of vervelende geluiden tot gevolg. In de eerste grote energiezuinige nieuwbouwwijk van Nederland – RijswijkBuiten – is men er wel in geslaagd om woningen neer te zetten die én energiezuinig én comfortabel zijn.

Geplaatst in Project| Getagt |