Zoekt en gij zult vinden

Leo-BikkerZoals beloofd kom ik terug op initiatiefnota Ziengs. Dit Tweede Kamerlid heeft iedereen weer op scherp gezet. Mijn ‘ziengs’wijze is dat ieder zijn mening mag ventileren, maar dan wel gebaseerd op juiste feiten. Hij heeft gesproken met groepen die minder toezicht willen en mensen die legionellamaatregelen overdreven vinden. Jammer, zo’n belangrijk issue, hij is helaas niet goed gesouffleerd.
Ik heb de heer Ziengs gehoord op het onlangs gehouden TVVL-congres. Vlotte spreker maar hij zou meer punten scoren als hij meer respect had getoond voor het panel. Voor een gewiekst Tweede Kamerlid is het niet zo moeilijk om een opponent weg te zetten met een populaire opmerking zoals: “Men moet een kalkoen niet vragen naar het kerstmenu.” Ik wil graag met hem praten, dat heb ik aangeboden en wacht geduldig af. Ik ben het volledig met hem eens dat voorlichting nodig is. Zijn mening is mede gebaseerd op een adviesrapport van Actal. Recentelijk is gebleken dat rapportages van Actal rammelen en dat deze groep in deze vorm niet meer in beeld is in Den Haag. Wat mis ik de rust en kennis van onze oud-minister Els Borst. Zij had hem wel kunnen pareren.
Bij het congres was ook J. den Boer van GGD Kennemerland aanwezig. Jammer dat hij zijn mening niet geeft op directe vragen en zich verschuilt achter het feit dat hij wetenschapper is. Voorlopig verandert er niets, er komt een pilot.
Zoals ik in mijn vorige column al aangaf gaat het allemaal om de duit. Laten we ons richten op beter onderzoek. We weten bij lange na niet hoeveel slachtoffers er vallen. Het brononderzoek loopt al vele jaren maar er wordt bijna niets gevonden, slechts 2%. Laat men zich bij de GGD eens afvragen wat dit kost. Hadden zij zelf niet eerder de bakens kunnen verzetten? Misschien zoeken ze niet goed. Ik denk dat er veel en veel meer slachtoffers (doden) vallen. Daar zal ik in een andere column op terugkomen. We moeten veel meer doen aan voorlichting en opleiding. Beter toezicht bij nieuwbouw is noodzakelijk, dat merk ik helaas nog dagelijks bij mijn inspecties. Ik zet mijn zoektocht en missie voort. Nu Den Haag nog. Dagelijks lezen wij dat ook zij, zoals elke sterveling, zoekende zijn.

Leo Bikker
BAC (Bikker Advies & Consultancy)
mbikker@chello.nl