De Energie Service Specialist verstaat zijn vak

OKCV-logoOK CV is het label voor veilig en zuinig stoken. Alleen bedrijven die voldoen aan strenge eisen en werken met Energie Service Specialisten, mogen onder dit label cv-ketels inspecteren en onderhouden. De Energie Service Specialist is de monteur die het ketelonderhoud bij de consument thuis uitvoert. Marieke Boele, bureaumanager OK CV bij Uneto-VNI, legt uit waarom dit kwaliteitskeurmerk belangrijk is. Voor consument én installateur.

Medio november 2015 verscheen het rapport ‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’, van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. “Een conclusie waar we nogal van geschrokken zijn, is dat de woningeigenaar er kennelijk niet van op aan kan dat een installateur met een kwaliteitslabel ook vakwerk levert”, zegt Boele. “De raad wijst erop dat als een installatiebedrijf het predicaat ‘erkend’ voert, dit nog niet wil zeggen dat de een monteur van dat bedrijf vakbekwaam is. Sterker: formeel hoeft hij niet eens verstand te hebben van cv-ketels. Hij kan gebruik maken van de erkenning van het bedrijf waarvoor hij werkt. De raad heeft gesteld dat er een wettelijk verplichte uniforme erkenningsregeling moet komen. Daar kunnen we ons als brancheorganisatie helemaal in vinden. Uneto-VNI werkt aan een zwaardere erkenningsregeling en wil deze op termijn als lidmaatschapseis gaan stellen.”

Meer informatie

Het OK CV-kwaliteitslabel heeft een eigen website: www.ok-cv.nl. De site richt zich op de consument, maar er is ook een deel voor installateurs. Hier vindt u vakgerichte informatie over wat het OK CV-keurmerk inhoudt, hoe het onderhoudsproces volgens OK CV verloopt en welke eisen er aan de (aankomende) Energie Service Specialist worden gesteld. Ook kunt u via de site een licentie aanvragen voor uw bedrijf, en Energie Service Specialisten in uw bedrijf aanmelden.

Enorme aantallen

“Ook al lijkt al lijkt het misschien niet zo, maar OK CV bestaat al een tijdje”, vervolgt Boele, “Vorig najaar zijn we echt gaan draaien. Er hangen alleen al zo’n 6 miljoen cv-ketels in ons land. En de vervangingsmarkt is nog altijd groot. Juist omdat het om enorme aantallen toestellen gaat en we willen dat deze toestellen veilig en energiezuinig stoken, hebben Uneto-VNI, de Vereniging van Nederlandse cv-ketelfabrikanten VFK en het ministerie van Binnenlandse Zaken een kwaliteitslabel voor cv-ketelonderhoud in de markt gezet. Bedrijven die beschikken over het kwaliteitslabel OK CV stellen vakbekwaamheidseisen aan hun monteurs , de zogenoemde Energie Service Specialisten. In het kader van de Europese EPBD-richtlijn geven OK CV-bedrijven bovendien een energiebesparingsadvies. Een punt dat binnen OK CV nadrukkelijk een rol gaat spelen, is de registratie van cv-ketels. Welke ketel hangt waar en hoe oud is de ketel? We moeten zuiniger en veiliger gaan stoken. Maar dan heb je data nodig over de locatie van de ketel, de leeftijd en de staat van het onderhoud. Die komen beschikbaar dankzij een landelijke database.”