Fijnstof als kans

Atze-Boerstra-FotoFijnstof wordt al jaren vooral gezien als een buitenmilieu issue en een planologisch probleem. En dus niet als iets waar de installatiesector zich mee bezig hoeft te houden.
Is het nu echt zo dat fijnstof vooral iets is voor milieufanaten, volksgezondheidsspecialisten, planologen en politici? Ik denk van niet. Juist ook voor W-adviseurs en –installateurs is er een mooie rol weggelegd. Een tijdje geleden werd BBA benaderd door de GGD van een grote gemeente die al diverse maatregelen genomen had om op lokaal niveau de gemiddelde fijnstof concentratie buiten omlaag te brengen. Een inventarisatie had echter aangetoond dat er in de gemeente nog steeds sprake is van een 80-tal hotspots oftewel fijnstof belaste locaties waar met name kwetsbare groepen komen. Denk bijvoorbeeld aan kinderdagverblijven, basisscholen, verpleeg- en verzorgingshuizen. Wij kregen de vraag voorgelegd: ‘Welke maatregelen kunnen er op gebouwniveau worden genomen om binnen de blootstelling aan fijnstof te beperken?’.
We zijn inmiddels een paar maanden verder. Op basis van inspecties ter plekke en een literatuuronderzoek is er een standaardpakket aan maatregelen geformuleerd. In dat pakket onder andere een algemeen advies om het bestaande mechanische ventilatiesysteem te voorzien van geavanceerde filtersecties. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan een EU9 filter in plaats van een EU7 filter of (nog beter) aan de toepassing van een elektrostatisch filter.
Maar er is meer nodig om de fijnstof concentratie binnen op die belaste locaties omlaag te krijgen. Zoals het verleggen van de buitenluchtaanzuig naar een zo hoog mogelijk punt aan de niet-belaste zijde van het gebouw; het verhogen van de luchtdichtheid van de gevel (met name aan de verkeersbelaste kant) – een en ander om de fijnstof toevoer via kieren in de gevel aan te pakken – en: het op (extra) overdruk brengen van het gebouw.
Op basis van ervaringen elders valt in te schatten dat met een dergelijk maatregelenpakket de situatie binnen substantieel (soms wel met een factor 3 of meer) is te verbeteren. Ik zou zeggen: een mooie kans voor de innovatief ingestelde installateur of adviseur die zich (verder) wil profileren op het gebied van gezondheid en comfort.

Atze Boerstra
BBA Binnenmilieu