Tag: Artikel editie september 2016

Energiebesparing in industriële gebouwen

Hoe kan de industrie haar grootgebruik verminderen? Het nieuwe ISSO-handboek ‘Energiebesparing in industriële gebouwen’ biedt ondersteuning. Voor industriële bedrijven liggen de oplossingen voor de vermindering van energiegebruik soms voor het oprapen. En ze zijn vaak nog betaalbaar ook. Daarbij kunnen bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen rekenen op een positieve waardering van hun medewerkers en klanten.

Luchtbehandeling en Ecodesign

Op 25 mei van dit jaar organiseerde Systemair in eigen huis haar eerste ‘Kenniscafé’. Technisch adviseur Toine van den Boomen praatte de bezoekers bij over luchtbehandeling en Ecodesign. Ook een rondleiding door de fabriek stond op het programma.

Toekomst

Van 13 t/m 15 september vindt de Installatie Vakbeurs Hardenberg 2016 plaats. Op de beursvloer zult u wederom een keur van producten en systemen, gereedschappen en andere tools aantreffen die het be­roepsleven van de installateur makkelijker maken. In het exposantenoverzicht van dit blad krijgt u alvast een voorproefje.Ging u altijd al met een plan naar de beurs, of zonder dui­delijk doel? In de maatschap­pij zijn grote veranderingen gaande, ontwikkelingen die het nodig maken om, meer dan voorheen, de markt én daarmee het beursaanbod met een strategische blik te bezien. Zo zei minister Kamp (Economische Zaken), begin juli, dat nieuwbouwwoningen niet meer automatisch zul­len worden aangesloten op het aardgasnet. Met andere woorden: er wordt versterkt ingezet op duurzame ener­gievoorziening. Dit gebeurt onder meer met behulp van warmtepompen. In het arti­kel ’80.000 warmtepompen’, elders in deze uitgave, geeft de voorzitter van de Dutch Heat Pump Association een prognose en roept hij instal­lateurs op de kansen die deze markt biedt met beide handen te grijpen. Warmtepompen kunnen niet zonder koudemiddel. Maar het ene medium is het an­dere niet. Wij bezochten een ‘Klimaat Event’, waarbij de mogelijkheden van natuur­lijke koudemiddelen voor het voetlicht werden gebracht. Wist u dat het broeikaseffect van het synthetische koude­middel R410A ruim tweedui­zend keer zo groot als dat van het groene CO2?

Toekomstbestendige klimaatinstallaties

Begin juni verzorgde Coolmark, groothandel op het gebied van koudetechniek, klimaattechniek en watersystemen, een Klimaat Event over de rol van natuurlijke koudemiddelen in de klimaatmarkt. Er lijkt een zonnige toekomst weggelegd voor natuurlijke koudemiddelen, met name door het zeer geringe broeikaseffect.

Leerpunten RijswijkBuiten

Hoe is het om te leven in een energieneutraal huis als je een traditionele woning gewend bent? Adviesbureau Merosch deed daar onderzoek naar in de all-electric nieuwbouwwijk RijswijkBuiten en presenteerde de resultaten op het Nationaal Warmtepomp Congres 2016.

Werken aan vakmanschap

Bea Berndsen is sinds enkele maanden de nieuwe directeur van OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie- Bedrijf. Met meer dan 8.000 bedrijven en circa 120.000 werknemers staat de branche voor mooie kansen en uitdagingen. Goed vakmanschap is juist nu van groot belang. Zowel voor de werkgever als de werknemer. Een mooie opdracht voor de kersverse directeur