Slaan we door?

Digitalisering van de sector

Apps, BIM, IoT, Big Data; als sector krijgen we steeds meer te maken met digitalisering. Dat was de afgelopen ISH ook goed zichtbaar. Maar is die digitalisering wel zo zaligmakend als fabrikanten ons willen laten geloven? Zijn we niet bezig door te slaan?

Arjan Schrauwen werkt als thema-coördinator Informatisering bij ISSO. Vanuit die hoedanigheid buigt hij zich over thema’s als Big Data, het Bouwwerk Informatie Model en Cyber Security. IZ voelde hem aan de tand over de steeds verder gaande digitalisering van onze sector.

De bouw- en installatiesector krijgt steeds meer te maken met digitalisering. Kunt u twee opvallende voorbeelden noemen?
“Jazeker. Allereerst wordt het steeds normaler om te gaan bimmen bij projecten. Opmerkelijk als je kijkt hoe er een jaar of 10 geleden nog tegenaan werd gehikt. En er worden nu methodes ontwikkeld om alle gegevens die sensoren hebben verzameld te ontsluiten ten behoeve van het beheer en onderhoud van gebouwen en installaties.”

Op welke manieren houdt ISSO zich bezig met het thema digitalisering?
“In algemene zin door kennis over het onderwerp te verzamelen en op een laagdrempelige en toegankelijke manier te ontsluiten voor de bouw- en installatiesector. We ontwikkelen bijvoorbeeld een platform met de werknaam Barbra. Dit platform geeft gericht antwoorden op vragen van professionals uit de bouw- en installatiesecotor. Daarnaast zijn we ook betrokken bij hele gerichte onderzoeken, bijvoorbeeld naar Cyber Security binnen de sectoren.”

Tijdens de ISH werden we gebombardeerd met slimme oplossingen, apps en ga zo maar door. Zijn we als sector niet bezig door te slaan met digitalisering?
“Om eerlijk te zijn moet ik wel eens denken aan de tijd dat we van de fax overstapten op email. Er werd toen gezegd dat we effectiever en efficiënter met elkaar zouden gaan communiceren. Dat gebeurde ook, maar tegelijkertijd nam de hoeveelheid informatie die we met elkaar uitwisselen enorm toe. Datzelfde proces zie ik nu optreden. Digitalisering levert een schat aan informatie op, die we bijvoorbeeld kunnen benutten om installaties beter in te regelen, te onderhouden en te beheren. En met minder mankracht en kosten.”

Dat klinkt allemaal mooi, maar zit de consument en installateur ook trouwens nou echt wel te wachten op bijvoorbeeld die wildgroei aan apps? Het wordt allemaal schromelijk onoverzichtelijk.
“Daar heb je een punt. We zien nu nog te vaak dat fabrikanten systemen ontwikkelen die alleen toegankelijk zijn via eigen apps en gesloten protocollen. Het zou wenselijk zijn als fabrikanten meer onderling afstemmen en bijvoorbeeld met open protocollen gaan werken.”

De voortschrijdende digitalisering brengt ook een stortvloed aan nieuwe apparaten en functionaliteiten met zich mee, die allemaal energie gebruiken. Druist dat niet in tegen onze duurzaamheidsambities?
“Deze apparaten gebruiken een fractie van de totale hoeveelheid energie. Bovendien zorgt de informatie die we ermee vergaren ervoor dat we juist energie kunnen besparen.”

Waar ligt wat u betreft de grens? Wanneer zou je een halt moeten toeroepen aan die digitalisering?
“Als de vakkennis van installateurs er structureel op achteruitgaat. Dat mag niet gebeuren. We moeten als sector niet zodanig afhankelijk worden van digitale hulpmiddelen dat we straks niet meer de expertise in huis hebben om installaties en hun werking zelf te doorgronden en processen aan te sturen. Dat is ook een belangrijke reden dat we Barbra ontwikkelen”