Bewust veilig

Lomans laat zien veiligheid hoog op de agenda te hebben staan

Op 29 maart was het de Bewust Veilig-dag. Ook bij Lomans in Amersfoort en Capelle aan den IJssel werd hieraan aandacht besteed. Met een grote informatiemarkt wilde het bedrijf zijn monteurs informeren en inspireren op het gebied van veilig en gezond werken. Een groot evenement voor een belangrijk onderwerp. 

Albert Bouwman is binnen Lomans samen met een team enthousiaste medewerkers verantwoordelijk voor de organisatie van het event. Als KAM-medewerker heeft hij een groot hart voor het onderwerp. “Het is de tweede keer dat we meedoen met de Bewust Veilig-dag. Vorig jaar was het kleinschaliger. Projectleiders en managers gingen op bezoek bij monteurs op de werkplek om daar te kijken en praten over veiligheid. Dit jaar wilden we iets anders.” Een paar maanden geleden begon de brainstorm. “Het idee van een veiligheidsmarkt op de parkeerplaats van de beide vestigingen was er snel. Maar ik denk niet dat we vooraf hadden kunnen bedenken wat het ging worden: een groot, mooi event over veilig en gezond werken.”

Markt
Wat was er zoal op de markt te vinden? Er was aandacht voor het werken op hoogte. Met een hoogwerker, lift en steigerbouw werd met behulp van een instructeur van Boels getoond wat veilig en gezond werken is. Maar we hadden het ook over valbeveiliging en leeflijnen van de firma Pelgrim. Er stond een simulator van Green Dino die de monteur de mogelijkheid bood om te ervaren wat er gebeurt als je wordt afgeleid door bijvoorbeeld een telefoontje of een appje in de auto tijdens het rijden. Het exoskelet werd ook gedemonstreerd en er was aandacht voor stofvrij werken en het omgaan met trillingen, georganiseerd door Hilti. Verder was Makita vertegenwoordigd met het elektrische gereedschap. De EHBO stond ook op de markt met o.a. uitleg van de AED. En de firma Van den IJssel was vertegenwoordigd met een kraam vol persoonlijke beschermingsmiddelen. “We stonden natuurlijk ook zelf op de markt omdat wij fit en vitaal werken belangrijk vinden.”

Bewustwording
Lomans wilde met de markt vooral inzetten op meer bewustwording bij de buitendienst. “Voor ons is veiligheid een belangrijk speerpunt. We kunnen altijd beter, en dat is onze inzet. Ik weet natuurlijk dat de tijdsdruk altijd aanwezig is. Maar dat kan nooit een excuus zijn. We willen altijd veilig werken. We staan als Lomans op de Veiligheidsladder bijna op trede 3, maar we willen verder stijgen. Dat vraagt continue aandacht en inzet! En met zo’n markt zetten we een stap verder.”

Enthousiast
Wat hoopt Albert dat mensen hebben ervaren? “Ik hoop dat ze enthousiast thuis zijn gekomen. Nieuwe dingen hebben gezien. Aan het denken zijn gezet. En vooral dat ze hebben gezien en ervaren dat we als Lomans veiligheid hoog op de agenda hebben staan. En ook belangrijk: dat het een gezellige en nuttige dag was.” Heb je al reacties ontvangen?
“Natuurlijk op de dag zelf. Maar we gaan het uitgebreid evalueren. Hoe vonden mensen het? Waar is behoefte aan? Gaan we volgend jaar weer een markt opzetten? Veiligheid vraagt om betrokkenheid. Dus voor ons is het essentieel ook juist de mensen van de buitendienst te betrekken bij het vervolg.”