Energiebesparing in industriële gebouwen

LED-verlichting-magazijnHoe kan de industrie haar grootgebruik verminderen? Het nieuwe ISSO-handboek ‘Energiebesparing in industriële gebouwen’ biedt ondersteuning.

Voor industriële bedrijven liggen de oplossingen voor de vermindering van energiegebruik soms voor het oprapen. En ze zijn vaak nog betaalbaar ook. Daarbij kunnen bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen rekenen op een positieve waardering van hun medewerkers en klanten. Wat houdt de industrie nog tegen, is dan de vraag. Het ontbreekt bedrijven nog wel eens aan kennis over energiebesparingsmogelijkheden. Om die reden heeft ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector, een aantal specialisten op dit kennisgebied samengebracht voor de ontwikkeling van het ISSO-handboek ‘Energiebesparing in industriële gebouwen’.

Wetgeving

Het handboek bevat onder meer een aantal concrete, effectieve en efficiënte energiebesparende maatregelen en is daarmee voor de industrie een probaat middel om tegemoet te komen aan het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. Gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsgebruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq), behoren energiebesparende maatregelen te treffen. Het gaat om maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Volgens afspraak met de overheid streven industriële bedrijven naar een energiebesparing van 30% in 2020 (ten opzichte van 2005). Het ISSO-handboek kan daarbij een hulpmiddel zijn.