Relatief snel en accuraat een WKO-systeem berekenen

WKO installatie bij de UVA. iov. Unica.
WKO installatie bij de UVA.
iov. Unica.

De WKO expertisetool is een instrument dat een flink aantal gestandaardiseerde WKO-concepten en monitoringseisen bevat. De tool zorgt voor een rapportage van het ontwerp, conform de certificeringseisen zoals die gelden voor de BRL 6000-21. Bovendien verzekert de gebruiker van deze tool zich van actuele kennis waarmee de vakman aantoont dat hij zijn kennis up-to-date houdt. Om de WKO expertisetool op een goede manier toe te passen is nu ook de cursus WKO expertisetool beschikbaar.

De WKO expertisetool, die al weer enige tijd terug is ontwikkeld, sluit één op één aan bij de ISSO-publicatie 39 ‘Ontwerp, realisatie en beheer van een Energiecentrale met warmte- en koudeopslag (WKO)’. Hoewel de theoretische kennis voor het ontwerpen van WKO-systemen met deze publicatie beschikbaar is, was al snel duidelijk dat het ontwerpen van een WKO-systeem niet zo eenvoudig is. Met de WKO expertisetool heeft een installateur, adviseur, engineer, maar ook de beheerder of exploitant een middel in handen om relatief snel en accuraat een WKO-systeem, maar ook de installaties daarom heen, te berekenen. Primaire taak van deze tool is het maken van vermogens- en energieberekeningen van de gebouwinstallatie en de energiecentrale met bodemenergiesysteem. Daarbij draait het om alle drie de hoofdelementen: het gebouw, het ondergronds deel en de energiecentrale.

Zorg voor goede input

Bij het gebruik van de WKO expertisetool is de juiste input van essentieel belang. Op basis van de gegevens van de gebouwinstallatie kunnen de configuratie en de afmetingen van de energiecentrale en het WKO-systeem worden vastgesteld. Als de gegevens van de gebouwinstallatie beschikbaar zijn, is er uiteindelijk een keuze uit drie concepten:
- WKO met warmtepomp,
- WKO zonder warmtepomp,
- WKO aangesloten op LBK.
Essentiële input van de gebouwinstallatie zijn de ontwerpuitgangspunten, het vermogen voor verwarming en koeling, de stooklijnen en de energiebehoefte. Van het gebouw moet men zaken als afmetingen, U-waarden en ventilatie-eigenschappen invoeren. Vervolgens is het dan mogelijk om vanuit het invoerscherm van het gebouw, op basis van onderdelen als transmissie, koellast en luchtbehandeling, grafieken te genereren met de vermogensvraag voor de drie verschillende concepten.
Met behulp van de tool bepaalt de gebruiker voor de energiecentrale de opbouw, de energieanalyse, het vermogen van de opwekkers en de energiebalans. Verder kan hij of zij de instellingen variëren, de regeneratie bepalen en de voorzieningen die je daarvoor wilt treffen. Hiervoor is een uitgebreid invoerscherm beschikbaar, zodat de energiecentrale zoveel mogelijk naar eigen wensen kan worden ingericht.

Geef een reactie