Zijn storingen in cv- en gkw-installaties straks verleden tijd?

p1170111In vrijwel alle utiliteitsgebouwen treffen we tegenwoordig zowel verwarmings- als koelinstallaties aan. Het gaat al snel over meer dan één miljoen installaties in Nederland. Het zou mooi zijn als die installaties allemaal optimaal functioneren tegen lage kosten. Maar wat wil het geval? Boosdoeners als corrosie en vervuiling veroorzaken storingen, zijn van negatieve invloed op het rendement en veroorzaken faalkosten.

ISSO-projectcoördinator van de publicatie is ing. Irene van Veelen, specialist in de onderwerpen water en gas. Wat zijn volgens haar de problemen met cv- en gkw-installaties? Van Veelen: “De installaties van nu zijn veel complexer dan de robuuste installaties van voorheen. Klachten uit de markt over moderne installaties leiden vaak naar hetzelfde probleem: vervuiling door corrosie.”

Verschillende oorzaken

“De oorzaken van die vervuilingen zijn verschillend”, legt Van Veelen uit. “Zo zijn de installaties van nu opgebouwd uit diverse materialen. Hierdoor kan er zuurstof in de installatie komen en dat mag niet gebeuren bij gesloten systemen als cv- en gekoeldwaterinstallaties (gkw-installaties). Omdat we onder meer vanwege goed geïsoleerde gebouwen en zachte winters minder hoog hoeven te stoken, kan de zuurstof vaak niet meer ontsnappen of verdwijnen. Op den duur ontstaan dan vervuilingen, zoals kalkaanslag, slib of bacterievorming. Dat is niet zozeer gevaarlijk, maar materialen raken daardoor beschadigd of de installatie verliest aan rendement.”

van-veelenOplossingen van nu zijn ad hoc

Hoe los je de storingen met cv- en gkw-installaties op? Van Veelen: “Je bent er niet met ad hoc-oplossingen, zoals het vervangen van een onderdeel of het reinigen van een klepje. Je moet de oorzaak kennen en wegnemen. Zo moet een ontwerpend installateur of werkvoorbereider de juiste materialen combineren. Ook spelen bijvoorbeeld de waterdruk en de waterhardheid een rol tijdens de realisatie en het beheer. Als monteur is het van belang alle opstartprocedures in acht te nemen, zoals het grondig spoelen van de leidingen. In de beheerfase zijn er weer andere do’s en don’ts. Het is zaak om kennis bij de hand te hebben van mogelijke problemen, oorzaken en oplossingen bij cv- en gkw-installaties. Dan kun je slagvaardig zijn voor de lange termijn.”

Geef een reactie