Tag: artikel editie oktober 2017

Social media en devices

Een Social Media account openen kan iedereen. Maar waarom zou je het doen en wat zijn de mogelijkheden? In deze serie geven we een stappenplan voor beginnende en ervaren installateurs om aan de slag te gaan met Social Media. Alle gastauteurs zijn experts met ruime ervaring in de installatiebranche. Aan de hand van voorbeelden uit hun eigen praktijk laten zij zien hoe ook jij kunt scoren op Social Media. In deze aflevering aandacht voor content en plug-ins.

Berekeningen voor warmteverliezen aangepast

De moderne, hedendaagse woningen en gebouwen worden, door het steeds verder aanscherpen van de energienormen, inmiddels zeer luchtdicht en (zeer) goed geïsoleerd. Met als gevolg dat woningen en gebouwen veel minder snel afkoelen. Om die reden heeft ISSO deze zomer al haar kennisproducten over Warmteverlies volledig vernieuwd. Daarbij vormde de nieuwe rekenmethode voor warmteverliesberekeningen, die op Europees niveau is vastgesteld, het uitgangspunt.

Optimisme in de branche

Het gaat goed met de werktuigbouwkundige installatiebranche. Uit het recent verschenen Marketingrapport Installatiebranche W-sector 2017 blijkt dat 45 procent van de installatiebedrijven de omzet vorig jaar zag stijgen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat geeft bovendien vertrouwen, want 71 procent van de installateurs denkt volgend jaar meer om te zetten. Voor de installatiebranche was het jaar 2016 een bijzonder positief jaar. Slechts tien procent van de werktuigbouwkundige installateurs heeft in dat jaar minder omzet gerealiseerd dan het jaar ervoor. Maar liefst 45 procent van de ondernemers wist een omzetstijging te realiseren. Beter bedrijfsresultaat De positieve omzetontwikkeling zorgt tevens voor het aantrekken van het netto bedrijfsresultaat. In het jaar 2016 heeft 37 procent van de werktuigbouwkundige installatiebedrijven een toename van het netto bedrijfsresultaat gerealiseerd. Een aanzienlijk kleiner deel (18%) van de ondernemingen zag het netto bedrijfsresultaat afnemen. In het jaar 2013 werd nog 49 procent van de werktuigbouwkundige installatiebedrijven geconfronteerd met een gedaald netto bedrijfsresultaat. De situatie is vorig jaar dan ook sterk verbeterd. De verwachting over het lopende jaar is hooggespannen. Slechts drie procent van de ondernemingen verwacht een daling van het netto bedrijfsresultaat in 2017 ten opzichte van het jaar 2016. Daar staat tegenover dat 69 procent van de ondervraagde installateurs een stijging van het netto bedrijfsresultaat voorziet. Stijgende omzet Figuur 2 toont het percentage van de installatiebedrijven dat een nominale stijging van de omzet in het desbetreffende jaar heeft gerealiseerd of verwacht te gaan realiseren ten opzichte van het voorgaande jaar. De gegevens over het jaar 2004,

“Durf eens néé te zeggen”

Doekle Terpstra valt altijd wel te porren voor een interview. Hij schuwt de publiciteit niet. De nieuwe Uneto-VNI voorzitter is dan ook de aangewezen persoon om de branche meer in de spotlights te zetten. En dat is hard nodig, want hoewel het installatiequote in gebouwen rap stijgt, blijft de sector een ondergeschoven kindje in het bouwproces. Op bezoek bij een verbinder pur sang. Doekle Terpstra wordt in journalistieke kringen snel geassocieerd met het vakbondswezen. Zijn tijd als voorzitter van het CNV is op de een of andere manier in het collectieve geheugen blijven hangen. Maar na zijn vertrek in 2005 ging Terpstra door. Zo bekleedde hij topfuncties bij de HBO-raad en de Hogeschool Inholland. Deze rasbestuurder weet om te gaan met de media en heeft een uitgebreid netwerk in het bedrijfsleven, bij werkgevers- en werknemersorganisaties, educatieve instellingen en in de politiek. Een maatschappelijk zwaargewicht dus. IZ sprak met de topman van de branchevereniging over de eerste ervaringen, zijn ambities, aanwas in de sector en de rol die Uneto-VNI wil vervullen voor de kleine installateur. U heeft geen technische achtergrond. Welke frisse blik kunt u ons bieden als branche?“Zelf ben ik helemaal niet technisch, maar ik heb grote bewondering voor technische vakmensen. Zij leveren met hun kennis een enorme bijdrage aan onze economie. Ik ben ervan overtuigd dat mijn competenties aansluiten bij de opgave waarvoor we staan als branche. Als sector krijgen we een sleutelrol in het bouwproces. We stellen ons echter veel te bescheiden op. Het emancipatieproces moet aangezwengeld worden

‘VLOG battle’

Jongeren in de regio op een speelse en uitdagende manier warm maken voor alles wat met techniek te maken heeft. Dat was het idee achter het opzetten van VLOG battle in Emmen. Inzet: het starten van een ontdekkingstocht in de wereld achter techniek. Harwig Installatietechniek is één van de drijvende krachten achter dit initiatief. Maureen Nederhoed voert samen met haar man sinds enige jaren de directie van het onder meer in Emmen gevestigde bedrijf. Zij was één van de personen die het idee van VLOG battle ontwikkelde. “We zitten als bedrijf in Drenthe in veel inhoudelijke overleg­rondes waarbij we nadenken over de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, de regionale arbeidsmarkt etc. Maar steeds vaker kwam gewoon de simpele vraag op tafel: hoe krijgen we de klassen vol? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren zich interesseren voor techniek? Hoe gaan jongeren inzien dat techniek overal is? En dat zette mij en anderen aan het denken.” Enthousiasmeren 2.0 Kiezen voor techniek in de regio Drenthe biedt een goede baangarantie en excellent onderwijs in een prachtige omgeving. Maar hoe breng je dat over? “We moeten eerlijk zijn dat docenten dat alleen niet kunnen. Daar is meer voor nodig. Maar terwijl we eerst nog dachten aan ouderwetse posters en voorlichting op scholen, was het de jeugd die mij op andere ideeën bracht. De oudste zoon van Maureen is een klasgenoot van vlogster Sofie die meer dan 10.000 volgers heeft. “Het was een eyeopener en vooral een nieuwe manier om na te denken over het

Springplank naar de toekomst

Goede leerbedrijven en praktijkopleiders zijn onmisbaar voor het opleiden van nieuwe medewerkers. Zij brengen leerlingen de fijne kneepjes van het vak bij, begeleiden hen bij het verstevigen van hun vakkennis en enthousiasmeren hen voor het vakmanschap. Maar praktijkopleiden is vooral ook een prachtig vak! Het begeleiden van leerlingen is boeiend, maar niet altijd even gemakkelijk.

Duurzaam alternatief

Verwarming met elektriciteit neemt een enorme vlucht. Het is een duurzaam alternatief, omdat fossiele brandstoffen niet meer nodig zijn. Bovendien is het een gezonde manier van verwarmen en, zeker in combinatie met zonnepanelen, ook een betaalbare. Een nieuw product op de markt is een infrarood-oppervlakteverwarmingssysteem van Navos Klimaattechniek. Het systeem – hicoTHERM genaamd – bestaat uit verwarmingsfolie van slechts 0,4 mm dik, voorzien van geleidende carbonvezels. Het zet elektriciteit op effectieve wijze om in stralingswarmte. Hiertoe wordt de 230 V netspanning getransformeerd naar 36 V laagspanning, waarmee een hoge mate van veiligheid wordt gegarandeerd. De reactietijd van het systeem is zeer kort. Het systeem wordt aangestuurd door programmeerbare temperatuurregelaars en is geschikt voor inbouw in plafonds, wanden en vloeren, in zowel nieuwbouw als renovatie. De stralingscapaciteit bedraagt bij 30 °C ongeveer 900 W/m2; het verbruik is 130 W/m2, wat moeiteloos door bijvoorbeeld zonnepanelen kan worden opgewekt. Het systeem is daarnaast onderhoudsvrij en brengt in tegenstelling tot traditionele vormen van verwarming geen lucht en daarmee ongezonde stofdeeltjes in circulatie. Vlakke inbouw Er zijn drie uitvoeringen: CFP-V voor plafonds en wanden, CFI voor vloeren en ‘waterproof’ voor natte ruimtes. Alle uitvoeringen hebben een materiaalbreedte van 600 mm. De CFP-V uitvoering is tevens leverbaar met een breedte van 170 mm. Door de vlakke inbouw garandeert het materiaal een goede en gelijkmatige verdeling van de stralingswarmte.Na bepleistering (stucwerk, plamuur) kan er gewoon overheen geschilderd worden. Vervolgens kunnen fotolijsten of boekenplanken met pluggen en schroeven binnen het verwarmingsoppervlak worden opgehangen. Ook het achteraf aanbrengen van

Interoperabiliteit en/of Internet of Things

Er zijn drie belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij technische interoperabiliteit. Ten eerste moeten apparaten en (deel)systemen onderling kunnen communiceren en samenwerken. Vervolgens mag er geen verlies van functionaliteit of prestaties optreden bij vervanging van één of meer van deze. Oók niet als de vervangende apparaten of (deel)systemen afkomstig zijn van andere leveranciers of ontworpen en gebouwd zijn op basis van andere principes.

Winnende woning- en gebouwauto­ma­tisering

Eens in de twee jaar valt een op de KNX-standaard gebaseerd woning- of gebouwautomatiseringsproject in de prijzen. Binnenkort gebeurt dit voor de negende keer. De inzendingen voor deze KNX Professionals Award variëren van luxe villa’s tot kastelen en van seniorenwoningen tot grote en kleine kantoorgebouwen. Bij alle voorgaande edities laten de ingezonden projecten zien hoe uiteenlopend de toepassingen van deze standaard kunnen zijn. Zo maakten in 2009 onder meer een luxe woonboerderij, een kozijnenfabriek, een voetbalstadion, seniorenwoningen, een serie hotels en de trouwzaal van een gemeentehuis kans op de prijs. Winnaar was destijds een project met een beeld- en spraakverbinding in 55 seniorenwoningen. Via een touchscreen was er een koppeling gemaakt met de buitenpost, zodat bewoners op het scherm konden zien wie er voor de deur stond. Via de verbinding konden zij ook met diegene communiceren. Het touchscreen was ook te gebruiken om de deur op afstand te openen, en om onder meer de buitenverlichting en zonwering te bedienen. Het meest bijzondere aan deze prijswinnende installatie was destijds de koppeling met Skype, wat bewoners via het touchscreen konden gebruiken. Het systeem moest de senioren een veilige en comfortabele woonomgeving bieden. Tegelijkertijd gaf de verbinding bewoners de optie om zorgdiensten af te nemen van het aangrenzende zorgcentrum. Een ontwikkeling die in 2009 zeer innovatief was, maar die we nu als gangbaar en niet al te ingewikkeld beschouwen. Intelligent schakelen Een jaar later bestonden de drie genomineerden voor de Award uit een project in een bouwketenpark, een verpleeg- en reactiveringcentrum en een

Comfortabel besparen

Nee, een landelijke invoering van de Waterprestatienorm zal hij niet toejuichen. En dat terwijl Eric van der Blom zelf jaren geleden aan de totstandkoming ervan meewerkte. De sanitair expert blijft een nuchtere Hollander: “We beschikken over voldoende zoet drinkwater. Ik ben wel een voorstander van besparende maatregelen, zodat we leren er bewuster mee om te gaan. Daarvoor zijn ook wel zinnige redenen aan te voeren. Bovendien valt ook op energetisch gebied nog winst te behalen.” In gesprek met de sanitair expert van Uneto-VNI. Eric van de Blom stond samen met Will Scheffer aan de wieg van de Waterprestatienorm. Voor beiden was het eerder ‘noodgedwongen’ omdat de overheid er om vroeg. “Er kleefden allerlei haken en ogen aan. Uiteindelijk heeft de WPN het Bouwbesluit niet gehaald. Dat was niet echt teleurstellend. Die norm had een lichtelijk betuttelend karakter. Bij invoering zouden mensen voorgeschreven krijgen hoeveel water ze mochten gebruiken.” ‘Probleempje’ Op het eerste gezicht misschien geen gekke gedachte. Op energiegebied kennen we de EPC-norm. Iedere installateur weet dat de NEN 7120 een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van het energiegebruik en de verduurzaming van onze energie-opwekkers. “Maar daar zit een grotere noodzaak achter. Onze fossiele brandstofvoorraad is eindig. Opstoken leidt tot milieuvervuiling en bovendien zitten we met een ‘probleempje’ in Groningen.” Preken voor eigen parochie Van der Blom praat op een luchtige toon, maar is bloedserieus. “Fabrikanten die waterbesparende producten verkopen zullen wel voorstander zijn van de landelijke invoer van de WPN. Begrijpelijk. We hebben echter vooralsnog voldoende zoet water.