Springplank naar de toekomst

Goede leerbedrijven en praktijkopleiders zijn onmisbaar voor het opleiden van nieuwe medewerkers. Zij brengen leerlingen de fijne kneepjes van het vak bij, begeleiden hen bij het verstevigen van hun vakkennis en enthousiasmeren hen voor het vakmanschap. Maar praktijkopleiden is vooral ook een prachtig vak!
Het begeleiden van leerlingen is boeiend, maar niet altijd even gemakkelijk.

Van school hebben de leerlingen veel theorie meegekregen, maar ze hebben vaak nog weinig gevoel bij het werken met bepaalde materialen. Waar begin je dan? Wat zijn de volgende stappen? En hoe toets je hen? Bovendien speelt de snel veranderende wereld waarin de leerlingen opgroeien ook een belangrijke rol. Jongeren zien sommige zaken als vanzelfsprekend, terwijl deze voor opleiders soms nog relatief nieuw zijn. En daarnaast heeft iedereen natuurlijk ook gewoon zijn eigen gebruiksaanwijzing. Al deze aspecten zijn weliswaar niet nieuw, maar vergen wel elke keer optimale aandacht en begeleiding.
De belangrijke rol van de praktijkopleider wordt door veel bedrijven steeds nadrukkelijker onderkend. Steeds meer bedrijven zijn in een aantrekkende arbeidsmarkt immers op zoek naar goede, jonge vakmensen. Hen daarbij begeleiden en voorbereiden op het praktijkvakmanschap wordt daarom met de dag belangrijker. Dit vraagt om een bijzonder (sociaal) vakmanschap. En daarin moeten we met elkaar investeren. Want de praktijkopleiders zijn zowel voor startende medewerkers als voor het bedrijf de springplank naar de toekomst! De voldoening van praktijkopleiden zelf is hierbij groot. Zoals ik laatst hoorde van een praktijkopleider: “Ik zie nu soms jonge monteurs die ik zelf heb opgeleid met succes werken aan complexe installaties. Dan voel ik vooral trots. Dat wil ik vasthouden, dat je bedrijf de vruchten plukt van jouw begeleiding. Dat geeft een kick!” Vaktrots gedreven vanuit vakmanschap. Kan het mooier?