‘VLOG battle’

Jongeren in de regio op een speelse en uitdagende manier warm maken voor alles wat met techniek te maken heeft. Dat was het idee achter het opzetten van VLOG battle in Emmen. Inzet: het starten van een ontdekkingstocht in de wereld achter techniek. Harwig Installatietechniek is één van de drijvende krachten achter dit initiatief.

Maureen Nederhoed voert samen met haar man sinds enige jaren de directie van het onder meer in Emmen gevestigde bedrijf. Zij was één van de personen die het idee van VLOG battle ontwikkelde. “We zitten als bedrijf in Drenthe in veel inhoudelijke overleg­rondes waarbij we nadenken over de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, de regionale arbeidsmarkt etc. Maar steeds vaker kwam gewoon de simpele vraag op tafel: hoe krijgen we de klassen vol? Hoe zorgen we ervoor dat jongeren zich interesseren voor techniek? Hoe gaan jongeren inzien dat techniek overal is? En dat zette mij en anderen aan het denken.”

Enthousiasmeren 2.0

Kiezen voor techniek in de regio Drenthe biedt een goede baangarantie en excellent onderwijs in een prachtige omgeving. Maar hoe breng je dat over? “We moeten eerlijk zijn dat docenten dat alleen niet kunnen. Daar is meer voor nodig. Maar terwijl we eerst nog dachten aan ouderwetse posters en voorlichting op scholen, was het de jeugd die mij op andere ideeën bracht. De oudste zoon van Maureen is een klasgenoot van vlogster Sofie die meer dan 10.000 volgers heeft. “Het was een eyeopener en vooral een nieuwe manier om na te denken over het oppoetsen van het imago van de technische beroepen en de techniekopleidingen. Niets posters, maar een nieuw kanaal van en voor jongeren!”

Deuren open

Van het een kwam het ander. Een ideeënmachine ging lopen en resulteerde in VLOG battle. “Wij willen jongeren bewust maken van hoeveel techniek ze continu gebruiken en wat dat qua studie en werk voor mogelijkheden biedt. We vragen jongeren om die wereld achter de techniek te filmen en te uploaden. Zo brengen zij zelf de wereld van techniek dichterbij! Met deze eigentijdse vlogs willen we jongeren op verschillende domeinen de meerwaarde van de techniek te laten zien.” Dit betekent dat bedrijven en andere organisaties de poorten moeten openen om jongeren die vlogmogelijkheid te geven. “En dat willen bedrijven massaal in de regio. Het idee wordt inmiddels breed gedragen en we merken dat het enthousiasme groeit.”

Vloggers

Maar dan moeten jongeren wel eerst geïnspireerd worden. ”En daar helpt Sofie bij, maar ook twee andere vloggers: Ahmed en Hugo. Zij zijn de ambassadeurs en juryleden van VLOG battle.” Ahmed (21), Sophie (14) en Hugo (13) komen uit Emmen en hebben bij elkaar opgeteld meer dan 25.000 volgers via YouTube. “Kijk daar zit onze kracht! Maar we hebben ook Giel, Thomas en Stefan van StukTV zover gekregen dat zij meewerken. Dat geeft al helemaal kracht!” De kick-off van VLOG battle was op 27 september. Nu volgt een periode van ontdekkingen en verrassingen. Jongeren van 10 tot en met 17 jaar in de regio Emmen worden uitgedaagd om te vloggen over alles wat met techniek te maken heeft. De wedstrijd loopt tot het voorjaar van 2018 en in die tijd komt elke zes weken een thema voorbij. Wat is bijvoorbeeld de coolste baan die met techniek te maken heeft? Hoeveel techniek kom je in het ziekenhuis tegen?

Niet mopperen

Maureen Nederhoed is super enthousiast. “Het is mooi om te zien dat het werkt, dat het iets los maakt. Maar het is vooral ook mooi om iets te doen voor de regio, voor de branche. Niet mopperen over wat anders moet of wat anderen in de regio zouden moeten doen. Maar gewoon aan de slag gaan en dan merken dat je het verschil kunt maken door op een andere manier te gaan denken.” Het past bij een bedrijf als Harwig. “We zoeken altijd naar de andere manier. Zo laten we jongeren in opleiding op het ROC bijvoorbeeld onderdeel zijn van onze storingsdienst. Ze krijgen behalve een T-shirt ook een iPad waarop ze bijvoorbeeld tijdens de les een melding krijgen als er iets in het gebouw speelt dat moet worden opgelost. Dat kan gaan om het licht in de wc, maar ook om complexere zaken. Natuurlijk krijgen ze dan wel een ervaren monteur mee. Maar op die manier komt de praktijk direct en op een leuke manier dichtbij.”

Lef

Tot slot de vraag aan Maureen: wanneer vind je VLOG battle een geslaagde actie? “Het gaat om een hoger doel en vooral ook om de langere termijn. We gaan morgen de wereld niet veranderen. Maar ik hoop wel dat we voor kinderen, jongeren en hun ouders een positief toekomstbeeld kunnen creëren. En ook hoop ik dat deze imago-activiteiten ons als branche en het onderwijs aan het denken zetten. We moeten blijven innoveren op dit terrein, lef hebben om het anders te doen. En vooral met jongeren zelf. De jonge vloggers zitten bij ons in de vergaderingen en zetten ons zo nu en dan gewoon op onze plek. Dit is terecht, want zij weten wat werkt. Het is dan ook voor ons een heel leerzaam project.” En wanneer ben je dan tevreden als bedrijf? “Dat we mee hebben kunnen werken aan het creëren van een ander, aansprekender beeld van techniek en dat we de impact daarvan zien. Het is goed voor de regio en daarmee ook goed voor ons.” 

Sneeuwbaleffect

Niet alleen vanuit bedrijven maar ook vanuit het onderwijs en andere organisaties is de animo voor VLOG battle groot. En het groeit maar door. Maureen Nederhoed: “Inmiddels hebben ruim dertig bedrijven en organisaties hun medewerking toegezegd. Maar we merken een duidelijk sneeuwbaleffect. Het aantal bedrijven en organisaties dat mee wil werken is groot. We merken dat er interesse is in andere regio’s voor dit initiatief. Gemeenten benaderen ons. Het is bijzonder hoe het loopt. Dit had ik niet kunnen voorzien. Maar zeker is dat we echt iets in gang hebben gezet!”