Nieuws onder de zon

Door het goede imago van zonnepanelen en de salderingsregels voor kleinverbruikers groeit de markt van zonne-energie structureel. Steeds meer particulieren en bedrijven vinden het financieel interessant om in deze systemen te investeren. De terugverdientijden van zonnepanelen liggen gemiddeld tussen de 7 en 10 jaar, het rendement op de investering is zo’n 11%.
Maar om dit soort rendementen daadwerkelijk te halen, is enige deskundigheid vereist. Zonnepanelen installeren lijkt wellicht een eenvoudige klus, maar geen situatie is dezelfde. Vooraf zal dus goed nagedacht moeten worden over het te volgen plan.

Welke panelen zijn er verkrijgbaar? Wat zijn de mogelijkheden op een specifiek dak? Hoeveel energie brengen de geplaatste panelen op? Hoeveel geld levert een specifiek zonne-energiesysteem de klant op? Etc.
Hoewel het installeren van zonne-energiesystemen niet tot zijn ‘traditionele’ werkzaamheden behoort, pakken steeds meer W-installateurs deze discipline op. Zoals momenteel de hele installatiemarkt onder invloed van de verduurzaming lijkt te veranderen. Naast de W- en E-installateur maakt de totaalinstallateur een gestage opmars door. In ons land doet bijna de helft van alle W-installatiebedrijven ook elektrotechnisch werk. En dit zijn echt niet alleen de grote bedrijven.
Om mee te doen in de markt van zonne-energie bent u overigens niet helemaal op uzelf aangewezen. Verschillende partijen bieden ondersteunende diensten aan. Software, bijvoorbeeld, voor het ontwerpen van zonnepaneelsystemen. Of opleidingen voor zonnestroomsystemen. Maar ook documentatie in de vorm van een handboek. Lees er meer over in deze uitgave en ontdek weer eens wat nieuws onder de zon.