Wettelijke verplichte erkenningsregeling voor installateurs

koolmonoxide-vergiftiging

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde november vorig jaar haar rapport‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’.Hierin zijn zes aanbevelingen gericht aan minister Stef Blok (Wonen) en Edith Schippers (Volksgezondheid). Blok heeft inmiddels laten weten verschillende varianten van keurmerken te gaan onderzoeken. Dit gaat hij doen in samenwerking met de installatiesector, consumenten en gebouweneigenaren. Schippers gaat met fabrikanten in gesprek over koolmonoxidebeveiliging in cv’s. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal de kwaliteit van koolmonoxidemelders nader onderzoeken.

Uneto-VNI staat positief tegenover de aanpak van het kabinet om het aantal ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels terug te dringen. De installatiekoepel is vooral verheugd dat het kabinet de mogelijkheid van een wettelijke erkenningsregeling in overweging neemt. Volgens de branchevereniging kan vooral een wettelijke erkenningsregeling voor alle installatiebedrijven in ons land de veiligheid van gastechnische installaties sterk verbeteren. De ervaringen met het Gas Safety Register in het Verenigd Koninkrijk tonen dit aan, aldus Uneto-VNI. Ze dringt er daarom op aan om een dergelijk register van vakbekwame monteurs en erkende installatiebedrijven ook in ons land te introduceren.

Open geiser in de ban

Feenstra heeft alle open gastoestellen in de ban gedaan. Kachels, keukengeisers en gasgestookte boilers die een risico vormen voor koolmonoxidevergiftiging worden niet meer verkocht of verhuurd, meldt de verwarmingsspecialist met ruim 800.000 onderhoudsklanten voor de cv-installatie. Voor open toestellen worden geen nieuwe onderhoudscontracten afgesloten. Eigenaren van een open toestel met een lopend servicecontract worden geholpen over te stappen naar een veiligere manier van verwarmen. “Door het ontmoedigen van open toestellen willen we voorkomen dat er onnodig slachtoffers vallen door koolmonoxidevergiftiging”, stelt Henjo Groenenwegen, algemeen directeur van Feenstra. “Bij open toestellen kunnen schadelijke gassen, vooral koolmonoxide, in de woning terecht komen. Bij gesloten toestellen worden de gassen veilig via een rookgasafvoer naar buiten geloosd.”

Korte termijn

Uneto-VNI werkt momenteel met de overheid en consumentenorganisaties aan de opzet van een zwaardere, uniforme erkenningsregeling. Die voorziet onder meer in strengere vakbekwaamheidseisen voor monteurs en regelmatige bijscholing. De brancheorganisatie streeft ernaar de erkenningsregeling op korte termijn te realiseren, zodat de eerste installateurs zich er nog dit jaar voor kunnen kwalificeren. Voor elektra overweegt Uneto-VNI op termijn een zwaardere erkenningsregeling in te voeren.

De branchevereniging kan zich ook vinden in de andere maatregelen die het kabinet wil nemen om cv-ketels veiliger te maken: een bewustwordingscampagne gericht op consumenten, een lobby bij de Europese Unie voor een verplichte CO-beveiliging in cv-ketels en publicatie van een lijst met onveilige koolmonoxidemelders. Ook wil het kabinet werk maken van de registratie van ongelukken als gevolg van koolmonoxide. De Tweede Kamer bespreekt de kabinetsplannen binnenkort.

Geef een reactie