Onhandige systemen?

Balansventilatie is bezig met een ongekende opmars. Volgens deskundigen heeft het systeem al een marktaandeel van 40%. Toch zijn niet alle experts er even enthousiast over. Zo verklaarde GGD-gezondheidsdeskundige Martin Eggens liever natuurlijke ventilatiesystemen in huizen te zien. Terecht of onterecht?

In een eerder artikel in IZ liet Eggens zich ontvallen dat er te veel problemen kleven aan balansventilatie. We vroegen Jimmy Onstenk, Category Manager Ventilation van Itho Daalderop zijn reactie op de uitspraken van Eggens en zijn visie op de ontwikkelingen in de balansventilatiewereld.

Hoe verklaar jij de groeiende populariteit van balansventilatie?
“Dat heeft vooral te maken met de toename van het aantal warmtepompsystemen dat wordt toegepast in, met name, de nieuwbouw. Doordat deze systemen werken met lagetemperatuur-verwarming is balansventilatie de verstandigste keuze. Bij systeem C worden roosters gebruikt. Die kunnen tochtklachten met zich meebrengen. Bij een balansventilatiesysteem kunnen bewoners geen roosters meer dichtzetten en hun ventilatie blokkeren. Zo krijgen ze een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat.”
Gezondheidsdeskundige Martin Eggens van de GGD Groningen is minder enthousiast. Hij waarschuwt voor het gevaar van suboptimale installaties door de lage Bouwbesluiteisen…
“Het Bouwbesluit stelt minimale eisen, maar dat geldt voor zowel C- als D-systemen. Op basis van het Bouwbesluit kun je dus niet stellen dat balansventilatie slechter zou zijn. Wel is de installatie van een balansventilatie-oplossing complexer en dient de installateur het systeem goed in te regelen.”

Eggens heeft het ook niet zo op de CO2-detectie van WTW-systemen. ‘Leuk in de woonkamer, maar in de badkamer zie ik liever vochtdetectie, om schimmels en dergelijke te vermijden.’
“Ik kan zijn zorg wel begrijpen. Ik ben zelf ook voorstander van systemen die gebruik maken van én CO2- én vochtdetectie. Overigens is het mogelijk om bij bestaande systemen een externe vochtsensor aan te brengen. Op die manier kan je ook zijn zorg wegnemen en werken de systemen automatisch.”

Eggens noemt ook een andere reden waarom hij tegen balansventilatie is: de filters. Bewoners blijken ze vaak niet te reinigen of te vervangen.
“Het is waar dat filters niet altijd tijdig worden gereinigd of vervangen terwijl dat wel belangrijk is. Gelukkig is het recentelijk voor fabrikanten verplicht geworden om balansventilatie-units standaard te voorzien van een vuilfilter-indicatie (led) die bewoners waarschuwt dat ze de filters moeten onderhouden. Een oplossing is om het onderhoud van de balansventilatie-unit mee te nemen in reguliere onderhoudscontracten. Overigens speelt een soortgelijke problematiek bij natuurlijke ventilatie.”

Hoe bedoel je?
“Hoeveel mensen reinigen met enige regelmaat hun raamroosters of laten hun ventilatie-box onderhouden?”

Hoe ziet de toekomst eruit voor balansventilatie?
“Ik denk dat over vijf jaar standaard 80% van de nieuwbouw zal worden uitgerust met een balansventilatiesysteem. In de renovatiesector voorzie ik ook een toename, maar minder snel. De bestaande bouw verduurzamen vereist namelijk grote investeringen en daarnaast is het toepassen van balansventilatie bouwkundig soms een uitdaging.