Zuinig ventileren

DE ZON ALS ENERGIEBRON

De werkomgeving van de installateur verandert. Eisen op het gebied van duurzaamheid en de verdere inburgering van BIM dwingen de branche om te innoveren. Wat betekent dit voor de rol van de traditionele installateur?

De installatiesector verandert in een snel tempo. De branche krijgt een steeds meer innovatief karakter, waarbij de installateur in een vroeg stadium – bijvoorbeeld via BIM – al bij een project wordt betrokken. In de praktijk betekent dit dat de installateur de rol van adviseur toegewezen krijgt. Naast de installatietechnische aspecten zal de installateur gaan adviseren over bijvoorbeeld bouwfysica. Iedereen die een gebouw bezit, is namelijk bezig met het terugdringen van de warmtevraag. De energietransitie schrijft gebouwbezitters voor om zwaar te isoleren.

Veranderend binnenklimaat

Verbeterde isolatie en een hogere luchtdichtheid hebben ook een keerzijde.
Wanneer een gebouw geheel luchtdicht wordt afgesloten, is frisse lucht namelijk geen vanzelfsprekende factor meer. Een gebrek aan goede ventilatie kan leiden tot comfortproblemen, zoals een opeenhoping van warmte en vocht, schimmelvorming en muf ruikende ruimtes. Het binnenklimaat wordt daarom een alsmaar belangrijker onderwerp in het ontwerp van het gebouw. Door deze veranderingen in de markt is een ventilatiesysteem werkend op zonne-energie een welkome aanvulling op de al bestaande ventilatiesystemen.

Op basis van zonne-energie

Het Solar Star ventilatiesysteem is een mechanische ventilator die op een natuurlijke basis werkt. Met de zon als bron van energie speelt het systeem in op de veranderende eisen op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Het ontwerp van het Solar Star ventilatiesysteem type 2400 voldoet aan de huidige bouwfysica eisen in de installatiebranche. Wanneer de ruimte is voorzien van luchtaanvoer (een vereiste), verdrijft de Solar Star warmte en neutraliseert vocht. Met het toepassen van een energieneutraal ventilatiesysteem heeft een gebouw een langere levensduur en wordt de energierekening voor het koelen van het gebouw verlaagd.

Eigenschappen

De Solar Star 2400 is voorzien van een borstelloze DC-motor, die het geluid vermindert. Daarnaast is de Solar Star voorzien van lichtgewicht, polymere ventilatorbladen die trillingen minimaliseren. Het resultaat is een fluisterstille werking. Het aanwezige zonnepaneel maakt aansluiting op het energienetwerk overbodig. Dit maakt de mechanische ventilatie kosteloos. Wat betreft de waterafdichting en de aansluiting op het dak wordt gebruik gemaakt van de dakdoorvoeren van het Solatube daglichtsysteem Ø 35 cm. Zo is het mogelijk om de Solar Star in nagenoeg iedere dak situatie toe te passen en verloopt het montageproces zelf betrekkelijk eenvoudig 

Toepassingen

De Solar Star kan worden toegepast in de volgende ruimtes:
- Klaslokalen, kantoren en openbare ruimtes voorzien van een verlaagd plafond;
- Zolders en vlieringen in woningen
- Magazijnen en opslaghallen;
- Dierenverblijven.

Specificaties

Materialen: DC-motor, Solatube dakdoorvoer naar keuze, polymere ventilatorbladen, zonnepaneel
Kleur: zwart
Diameter sparing: Ø 35 cm
Gemiddelde hoogte bovendaks inclusief opstand: 25 cm
Vermogen: maximaal 35 watt
Onderhoud: Onderhoudsarm; afhankelijk van de buitenomgeving adviseren wij 1x per jaar het zonnepaneel te reinigen.
Tijdsduur installatie: 2 - 4 uur
Training: Niet nodig
Garantie: 10 jaar