Jong en oud?

De VSK wil zich meer gaan richten op jongeren, maakte organisator de Jaarbeurs bekend bij de kick-off van de 2018 editie. Maar zal dit niet ten koste gaan van de aandacht voor de gevestigde installateur? En wat heeft een jongere in het internettijdperk sowieso nog te zoeken op een beurs?

De VSK zag zich de afgelopen jaren geconfronteerd met dalende bezoekers- en exposantenaantallen. Deels was de crisis hier debet aan, deels bleek het beursformat toe te zijn aan vernieuwing. Als Beursmanager heeft Patrick Schilte gekozen voor een radicaal andere aanpak, maar zal die wel de beoogde doelen bereiken?

Waarom wilt u meer jongeren naar de VSK trekken?
“We zagen de afgelopen jaren de gemiddelde leeftijd van de bezoekers stijgen. Tijdens de laatste editie lag die zo rond de 45 jaar. Om de continuïteit te waarborgen van onze beurs, maar ook omdat markt vraagt om vers bloed, is echter nieuwe instroom nodig. Vandaar dat we gekozen hebben voor een nieuwe aanpak om zo meer jongeren naar de beurs te krijgen.”

Wat behelst die nieuwe aanpak?
“Gemiddeld valt 5 – 10% van onze bezoekers in de categorie 20 tot 30 jaar oud. Dat percentage willen we opkrikken tot meer dan 10%. We hebben gekozen voor een brede aanpak. Zo profileren we ons sterk op verschillende Social Mediakanalen, waar veel jongeren zitten en benaderen we actief de grote installatiebedrijven om hen te laten zien dat de VSK een interessant programma biedt voor hun medewerkers.”

Wat willen die Young Professionals dan en waarom zouden ze dat zoeken op een vakbeurs? Alles is toch tegenwoordig op internet te vinden?
“We hebben zelf een aantal sessies georganiseerd met de doelgroep en aanvullend onderzoek laten verrichten. Daaruit komt naar voren dat de interesse van jongeren vooral uitgaat naar innovaties en de invloed van trends op hun vakgebied. Daarnaast willen ze de mogelijkheid hebben om ter plekke te kunnen sleutelen aan een systeem en zo vertrouwd te raken met de werking ervan. Tot slot gaan ze ook naar een beurs voor een stukje vertier, om een leuke dag te hebben. Op internet valt veel informatie te vinden over nieuwe oplossingen, maar ze kunnen niet ‘live’ ervaren hoe die systemen werken. Op de beursvloer wel. Dat is echt een pré.”
Vertier, ter plekke sleutelen aan systemen; hoe gaan jullie daar vorm aan geven?
“We vragen de exposanten om rekening te houden met de voorkeuren van Young Professionals. Zo kan een ketelfabrikant bijvoorbeeld vijf verschillende ketels neerzetten, om te laten demonteren en weer in elkaar te laten zetten. Daarnaast openen we een Media Café, werken we aan wat speelse elementen op de beursvloer en aan het einde van de dag zorgen we voor vertier door een artiest te laten optreden die aansluit bij de smaak van de doelgroep.”

Maar alle installatiebedrijven zeggen dat ze tot over hun oren in het werk zitten. Waarom zouden ze dan hun medewerkers vrij geven om de VSK te bezoeken?
“Op de VSK krijgen de bezoekers in een sneltreinvaart een overzicht van alle relevante ontwikkelingen en innovaties op hun vakgebied. De indeling van de hallen zal de doorgewinterde bezoeker weliswaar vertrouwd in de oren klinken, maar daarnaast besteden we nadrukkelijk aandacht aan de trends die nu het werkveld aan het veranderen zijn. Dus Nul op de Meter, slimme gebouwen, IoT en dergelijke. De bedoeling is dat de bezoeker in één dag weer compleet bij is en het geleerde daarna direct in de praktijk kan brengen. Een bezoek aan de VSK heeft zo een duidelijke meerwaarde.”

Bent u niet bang dat oudere bezoekers gaan afhaken als de focus zo sterk komt te liggen op jongeren?
“Nee, want we houden ook rekening met hun wensen. Die komen deels overeen met hun jongere collega’s, maar er zijn ook verschillen. Zo hebben oudere bezoekers meer behoefte aan een grondige uitleg van systeemoplossingen op de stand zelf, willen ze foldermateriaal kunnen meenemen of netwerken met collega’s. Je zal ze dan ook vast en zeker aantreffen in het VSK-theater of bijvoorbeeld op het NVKL plein, waar praktische toepassingen centraal staan en uiteraard in het Media Café.”

Tot slot; wilt u al een tipje van de sluier oplichten over de artiesten die we kunnen verwachten?
“Het zal ongetwijfeld een mix worden gericht op de breedte van onze doelgroep. Misschien halen we ook wel een rapper ofzo naar de beurs.”