Installatiescan voor scholen

Veel gebouwinstallaties in scholen functioneren niet optimaal. Ze zijn niet goed afgesteld en/of draaien wanneer dat niet nodig is. Met behulp van de Installatiescan Scholen kan een installateur op eenvoudige en rendabele wijze de werking van gebouwinstallaties controleren/verbeteren en daarmee zorgen voor een aanzienlijke energiebesparing (10-30%) en verbetering van het binnenmilieu.

Bij de bouw van nieuwe en de verbetering van bestaande scholen wordt steeds meer aandacht besteed aan de energetische kwaliteit en een goed binnenmilieu. Als gevolg daarvan komen er steeds meer en complexere gebouwinstallaties in schoolgebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs. Vaak zijn deze installaties vanaf ingebruikname niet goed afgesteld/ingeregeld, worden ze niet onderhouden en/of raken ze na enige tijd ontregeld. Daarnaast zijn er veel oudere scholen met gebouwinstallaties die niet goed functioneren en/of aanstaan als dat niet nodig is. Zo blijkt bijvoorbeeld dat instellingen van ingeregelde gebouwinstallaties na ongeveer 2 jaar voor een belangrijk deel weer ontregeld zijn of niet meer aansluiten op de behoefte.

Periodieke inspectie

Op dit moment zijn in scholen voor primair en voortgezet onderwijs nog steeds veel klachten over een ongezond binnenklimaat (te koud, te warm, te benauwd, tocht, geluidsoverlast), de slechte werking van installaties of een hoog energiegebruik. Dit leidt tot lagere leerprestaties, hoger ziekteverzuim en extra klachten die betrekking hebben op allergieën en COPD. Het is dus belangrijk dat de aanwezige installatie optimaal functioneert en is afgesteld op de behoefte van de gebruikers. Via een periodieke scan/inspectie kan op eenvoudige en rendabele wijze een aanzienlijke energiebesparing (10-30%) en binnenmilieuverbetering gerealiseerd worden.

Geef een reactie