Kennis van Power Quality is noodzakelijk

Gebouwen en bedrijfsprocessen zijn steeds meer ‘all electric’. Elektrische energie is vaak de levensader van handel, dienstverlening en industrie. Dat maakt ons zo afhankelijk van de kwaliteit van de geleverde elektriciteit. Tegelijk zien we dat veel moderne elektrische apparaten de elektriciteitsvoorziening vervuilen. Het verstoort de spannings-output en het is nadelig voor andere apparaten. ISSO onderkent dit probleem en komt met kennisproducten, zegt Arjan Schrauwen, projectcoördinator bij ISSO. “Als maatschappij hebben we groot belang bij een goede Power Quality en Elektromagnetische Comptabiliteit.”

Steeds vaker integreren we moderne elektronische apparatuur – de zogeheten vermogenselektronica – in onze elektrotechnische installaties. Denk aan led-verlichting, zonnepanelen, laadpalen, frequentieregelaars en omvormers. Naast alle voordelen die deze technieken ons bieden, kleven er ook nadelen aan. De genoemde apparaten vervuilen in veel gevallen de elektriciteitsvoorziening. Dat kan de levensduur van apparaten verkorten en het beïnvloedt hun efficiëntie en functionaliteit. Moderne elektronica zijn bovendien gevoeliger voor vervuilde en verstoorde elektriciteit, waardoor deze elektronica sneller in storing valt en minder lang mee gaat.

150 miljard euro schade

Arjan Schrauwen: “We herkennen het allemaal: flikkerende verlichting, een slecht werkende airco, computers die veelvuldig crashen, onjuiste meetwaarden van meetapparatuur in installaties of bedrijfsprocessen die zelfs helemaal stilvallen. Deze problemen zijn vaak te herleiden naar gebrekkige Power Quality (PQ). Dat werkt niet alleen zeer vervelend, maar dergelijke storingen zijn ook een aanslag op de energierekening en het leidt tot hoge kosten bij bedrijven. Bijvoorbeeld door aantoonbaar productiviteitsverlies.”
De problematiek met Power Quality leidt dus tot hoge kosten bij bedrijven, kantoren en industrieën. In Europa wordt de schade jaarlijks op 150 miljard euro geschat. Spanningsdips, harmonische vervuiling en blindstroom kunnen leiden tot brand, storingen in de bedrijfsprocessen en productie-uitval. Een slechte PQ leidt ook tot slijtage en energieverliezen in de installatie zelf.

Geef een reactie