Tag: artikel editie april 2017

Lowbudget marketing

Heb je de ambitie om door te groeien maar zoek je nog een geldboom? Niet nodig! Er is ontzettend veel wat je zelf kunt doen voor weinig geld. ‘Internet’ is hierbij het grote toverwoord. We vroegen aan Kirsten Bruijel, eigenaar van Change Collectief (consultancy netwerk voor digitale transformatie) om wat gouden tips te geven.

Energietransitie

De grote technisch dienstverleners binnen Uneto-VNI hebben afgesproken het voortouw te nemen bij de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving (utiliteit, woningbouw). Dat doen zij door het potentieel voor energiebesparing bij klanten (profit- en non-profitsector) vast te stellen en op basis daarvan concrete maatregelen uit te voeren. Daarbij werken de grote technische dienstverleners nauw samen met energiebedrijven, netwerkbedrijven en andere stakeholders.

Docenten uit de praktijk

Veel MBO-scholen verwachten binnen vijf jaar een groot tekort aan techniekdocenten. Daarom is het van groot belang het aantal op peil te houden en zelfs uit te breiden. Maar ook is het nodig jongeren aansprekend te blijven inspireren om te kiezen voor een toekomst in de techniek. En wie kunnen dat beter dan de mensen uit de praktijk? In Gelderland en Overijssel is een initiatief gestart: vakmensen uit de praktijk geven les aan nieuw vaktalent.

Energieregisseur

Energiebesparing was al belangrijk maar krijgt steeds meer impact. Zo meldde Uneto-VNI laatst nog dat de installateur in de nabije toekomst de rol van energieregisseur moet gaan oppakken. Eén van de motivaties daarvoor is dat hij ook ná aanleg nog bij de installatie betrokken is en deze verder kan optimaliseren. Een goed voorbeeld van hoe dit in zijn werk zou kunnen gaan, is beschreven in het artikel ‘Installatiescan van scholen’. Zoals bekend functioneren veel installaties in scholen niet optimaal. Ze zijn niet goed afgesteld en/of draaien wanneer dit niet nodig is.

WKK op houtpellets

Nederland loopt langzaam maar zeker warm voor houtpellets. Dat zijn kleine cilindertjes van zuiver hout met een zeer hoge energie inhoud die gebruikt worden in speciale kachels of ketels. Houtpellets bieden veel voordelen voor de gebruiker en het milieu. Dankzij de modernste condensatietechnologie wordt het mogelijk om het maximale rendement uit deze brandstof te halen. Recentelijk is een nieuwe belangrijke stap gezet: met pellets kan nu naast warmte ook elektriciteit worden opgewekt. Deze WKK is zowel in te zetten in de woonomgeving als op klein zakelijk en industrieel niveau.  

Rookgasanalyse

Een zorgvuldig uitgevoerde rookgasanalyse hoort bij professioneel cv-onderhoud. Hierbij wordt onder andere de samenstelling van de gassen die vrijkomen bij het verbrandingsproces (de rookgassen) gemeten en berekend. Aan de hand van deze meetresultaten kan worden bepaald of het verbrandingsproces naar wens verloopt, of dat er maatregelen moeten worden getroffen om het proces energiezuiniger en/of veiliger te laten verlopen. Het eerste dat u hiervoor nodig heeft is een goede rookgasanalyser. Om er zeker van te zijn dat het instrument technisch voldoet aan de geldende regelgeving is het verstandig om een model aan te schaffen dat is gecertificeerd volgens NEN-EN50379 deel 2 door een onafhankelijke keuringsinstantie.

Meten en regelen in de woestijn

De grootste HVAC-beurs van Amerika werd onlangs gehouden in Las Vegas. AHR Expo is in 85 jaar uitgegroeid tot het grootste evenement ter wereld op het gebied van verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling. InstallateursZaken vroeg meetinstrumentspecialist Teun Mulder (zie kader) naar zijn bevindingen op deze beurs, die hij beroepshalve bezocht. Hij ging op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van meet- en regeltechniek en handmeters.

Kennis van Power Quality is noodzakelijk

Gebouwen en bedrijfsprocessen zijn steeds meer ‘all electric’. Elektrische energie is vaak de levensader van handel, dienstverlening en industrie. Dat maakt ons zo afhankelijk van de kwaliteit van de geleverde elektriciteit. Tegelijk zien we dat veel moderne elektrische apparaten de elektriciteitsvoorziening vervuilen. Het verstoort de spannings-output en het is nadelig voor andere apparaten. ISSO onderkent dit probleem en komt met kennisproducten, zegt Arjan Schrauwen, projectcoördinator bij ISSO. “Als maatschappij hebben we groot belang bij een goede Power Quality en Elektromagnetische Comptabiliteit.”

Installatiescan voor scholen

Veel gebouwinstallaties in scholen functioneren niet optimaal. Ze zijn niet goed afgesteld en/of draaien wanneer dat niet nodig is. Met behulp van de Installatiescan Scholen kan een installateur op eenvoudige en rendabele wijze de werking van gebouwinstallaties controleren/verbeteren en daarmee zorgen voor een aanzienlijke energiebesparing (10-30%) en verbetering van het binnenmilieu.

Warmtebeeldcamera

Wanneer monteur Martin Wabeke van Breman Service Haarlem op locatie gebruik maakt van zijn warmtebeeldcamera, merkt hij dat hij eigenlijk niet meer zonder kan. Het apparaat is het verlengstuk van de servicemonteur. “Zonder deze camera zijn sommige werkzaamheden niet haalbaar”, vertelt hij. “Bovendien kun je de klant direct laten zien dat een probleem is opgelost.”