Bevochtiging

Conclusie: in veel gebouwen is extra bevochtiging nodig. Klinkt dat niet als preken voor eigen parochie? U bent per slot van rekening Sales Manager van een bevochtigingsspecialist…

“We houden ons bezig met een reëel probleem. Ik wordt dagelijks geconfronteerd met gebouwen waarin mensen slecht functioneren door een meestal te lage of soms te hoge RV. En dan gaat het niet om de eerste de beste klanten. Zo hebben we recentelijk nog het kantoor van SBS6 onder handen genomen en de RAI Amsterdam.”

Een kritische bezoeker vroeg zich tijdens het seminar af of het vanuit milieu- en financieel oogpunt wel zo’n slimme oplossing is om te investeren in bevochtiging. Bevochtigen kost immers veel energie en dus geld…

“Ja, investeren in energie kost geld. Maar productieverlies, klachten en ziekmeldingen kosten veel meer geld. Investeren in een goed binnenklimaat, zodat mensen optimaal floreren, zou voor iedere eindverantwoordelijke eigenlijk een topprioriteit moeten zijn.”

Het installatiequote in gebouwen neemt toe en daarmee ook de kans op fouten, zeggen deskundigen. Nu pleiten jullie voor nog meer installaties; is dat dan wel zo verstandig?

“Ik zou zeggen: Laten we met beide benen op de grond blijven staan en eerst zorgvuldig uitzoeken welke installaties er echt nodig zijn om een optimaal binnenklimaat te creëren.
En laten we daarbij rekening houden met het feit dat technieken worden doorontwikkeld en Smart gemaakt. Als de behoeften of eisen duidelijk zijn, dan is het zaak om de fabrikant zo rap mogelijk te betrekken bij het ontwerpproces, om fouten te voorkomen. Ook wij worden als specialist steeds vaker rechtstreeks benaderd door partijen en dan maakt het niet uit of het nou architecten, adviseurs, opdrachtgevers of installateurs zijn. Trouwens, ook de gebouwbeheerders, eigenaren en facilitaire bedrijven leggen hun oor steeds eerder te luister bij ons.”

Tot slot: Wat kan een installateur zoal doen om deze problematiek uit de wereld te helpen?

“Breng het onderwerp onder de aandacht bij de opdrachtgever en schakel de fabrikant zo snel mogelijk in tijdens de ontwerp- of realisatiefase. Ook bij projecten in bestaande gebouwen. En vergeet ook niet om dat contact warm te houden tijdens de verdere levensduur van de installatie zodat een blijvende duurzame oplossing kan worden gegarandeerd.” 

Geef een reactie