Toekomst

Cartoon-IZ-08en09-2016Van 13 t/m 15 september vindt de Installatie Vakbeurs Hardenberg 2016 plaats. Op de beursvloer zult u wederom een keur van producten en systemen, gereedschappen en andere tools aantreffen die het be­roepsleven van de installateur makkelijker maken. In het exposantenoverzicht van dit blad krijgt u alvast een voorproefje.Ging u altijd al met een plan naar de beurs, of zonder dui­delijk doel? In de maatschap­pij zijn grote veranderingen gaande, ontwikkelingen die het nodig maken om, meer dan voorheen, de markt én daarmee het beursaanbod met een strategische blik te bezien. Zo zei minister Kamp (Economische Zaken), begin juli, dat nieuwbouwwoningen niet meer automatisch zul­len worden aangesloten op het aardgasnet. Met andere woorden: er wordt versterkt ingezet op duurzame ener­gievoorziening. Dit gebeurt onder meer met behulp van warmtepompen. In het arti­kel ’80.000 warmtepompen’, elders in deze uitgave, geeft de voorzitter van de Dutch Heat Pump Association een prognose en roept hij instal­lateurs op de kansen die deze markt biedt met beide handen te grijpen.

Warmtepompen kunnen niet zonder koudemiddel. Maar het ene medium is het an­dere niet. Wij bezochten een ‘Klimaat Event’, waarbij de mogelijkheden van natuur­lijke koudemiddelen voor het voetlicht werden gebracht. Wist u dat het broeikaseffect van het synthetische koude­middel R410A ruim tweedui­zend keer zo groot als dat van het groene CO2? En dat het broeikaseffect van R134A bijna vijfhonderd keer groter is dan dat van propaan? De Europese wetgeving wil de productie en het gebruik van synthetische koudemidde­len aan banden leggen. De eerste stappen zijn al gezet. Dit dwingt producenten, adviseurs en installateurs vooruit te kijken en nu al na te denken over toekomstbestendige installaties.

En wat dacht u van toe­komstgerichte en in meer­dere opzichten ‘duurzame’ samenwerkingsverbanden? Renovatie, isolatie, instal­latie. Honderdduizenden woningen, kantoren, scholen, winkels, et cetera kunnen wel een energetische opknap­beurt gebruiken. We wensen u een fijne beurs toe!