Werken aan vakmanschap

Bea Berndsen is sinds enkele maanden de nieuwe directeur van OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie-
Bedrijf. Met meer dan 8.000 bedrijven en circa 120.000 werknemers staat de branche voor mooie kansen en uitdagingen. Goed vakmanschap
is juist nu van groot belang. Zowel voor de werkgever als de werknemer. Een mooie opdracht voor de kersverse directeur

Sinds 15 juni is Bea Berndsen directeur van OTIB en heeft ze haar entree gemaakt in de technische installatiebranche. “De eerste weken heb ik vooral gevuld met gesprekken. Met ondernemers, werknemers, scholen, verschillende organisaties achter OTIB -Uneto-VNI en de vakbonden- én uiteraard met de medewerkers en bestuursleden van OTIB zelf. Ik ben oprecht onder de indruk van de passie en het vakmanschap die ik tegenkom. Het is een prachtige branche met dynamiek en ambitie. Iedereen heeft een beeld als het gaat om de toekomst en de opgaven die er liggen. De technische ontwikkelingen gaan snel. De maatschappelijke opgaven in onder andere de zorg, maar ook rond klimaat en milieu, raken onze branche. Dat vraagt iets van werkgevers en werknemers. En het bijzondere is dat we hier ook met elkaar mee aan de slag willen gaan.”

Talenten herkennen

Berndsen was voorheen acht jaar directeur van OOMT, het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de automotive. “Een periode waar ik met veel plezier op terugkijk. Het was een periode van bouwen en het creëren van kansen. In dat perspectief zie ik duidelijke overeenkomsten met de technische installatiebranche.” Wat zijn die overeenkomsten? “In de mobiliteitsbranche zijn het de producten die continu aan verandering onderhevig zijn. De techniek in die branche ontwikkelt zich razendsnel. Bijblijven is dus het credo. En vakmanschap het logische uitgangspunt. Diezelfde uitdagingen zie ik in de technische installatiebranche. Het ontdekken en (beter) inzetten van vaktalent en het herkennen, waarderen en ontwikkelen van individueel talent geeft bedrijven een beslissende voorsprong. En hier werken we hard aan!”

Doelen verkennen

Inmiddels bent u al enkele maanden in de branche aan het werk. Wat zijn de eerste doelen die u zichzelf heeft gesteld? “Als ik naar de branche kijk zie ik betrokken en innovatief vakmanschap. Dit vakmanschap van de werkgever en de werknemer wil ik optimaal blijven faciliteren en inspireren. Dat is wat OTIB altijd heeft gedaan en ook zal blijven doen. Maar de branche verandert, de klantvraag verandert en de markt verandert. Verschillende maatschappelijke, technologische en economische uitdagingen vragen erom om opgepakt te worden. Denk bijvoorbeeld aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hiervoor is nieuwe kennis én nieuw vakmanschap nodig, zowel bij de huidige als de toekomstige werknemers. Ik wil werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, juist gezien de uitdagingen die er liggen. Maar het gaat verder. Grenzen tussen sectoren vervagen. Verregaande samenwerking is nodig in de bouw. Ook hier wil ik aan bijdragen, met aandacht voor BIM en integraal samenwerken. Genoeg uitdagingen, genoeg kansen.”