Tag Archives: artikel editie februari 2017

Energieke toekomst

Ik ben enthousiast. Goed, dat ben ik altijd wel. Maar nu helemaal na het lezen van het rapport ‘Economische vooruitzichten installatiebranche 2017 en verder’ van branchevereniging Uneto-VNI. Marktindicatoren slaan groen uit. Oké, de mate waarin verschilt, maar een kniesoor die daar op let. Er liggen vette jaren voor ons. Natuurlijk, het zijn woorden en grafieken op papier. Die betalen de facturen niet. Uiteindelijk geldt dat het herstel voelbaar is in aanvragen, hoeveelheid werk en behoefte aan vakkundige mensen.
De grootste groei in 2017 ligt vooralsnog in woningbouw. Gevolgd door de aan elkaar gewaagde sectoren utiliteit en infrastructuur. Naar 2021 toe wordt sectorbreed een verdubbeling verwacht. Het is klip en klaar: de branche mag en moet aan de bak! Is dan alles rozengeur en maneschijn? Niet helemaal. Zo lees je in het rapport uitstekende prognoses van werkgelegenheid, door de toenemende vraag. Maar combineer dit eens met de natuurlijke uitstroom en verminderde instroom van vakmensen. Het kan niet anders dan dat dit gevolgen heeft. Het raakt de branche in haar geheel, maar zeker ook u als aanbieder. Welk effect heeft dit op alle vooruitzichten en voorspellingen?
Er vallen mij een paar details op in het rapport. Door de indrukwekkende hoeveelheid grafieken en schema’s overkomt het je zomaar om over een aantal prikkelende zinnen heen te lezen. Bijvoorbeeld over de alsmaar doorgaande systeemintegratie van elektrotechniek, klimaat en ICT. Of de rol van data en data-analyse. En niet te onderschatten: het ontstaan van nieuwe verdienmodellen.
De vooruitzichten geven mij energie. Om door te pakken op de kansen die er liggen. Niet vanuit de klassieke installateursrol, maar vanuit de rol als technisch dienstverlener. Als partner die grip op het gebouw en haar omgeving, de energie, het klimaat en de communicatie levert. En dat door slimme toepassingen van techniek.

Leren van het verleden

Het vluchtelingenbeleid in Europa is om moedeloos van te worden. Het ene land stuurt vluchtelingen weg om vervolgens een ander land hiermee op te zadelen. Het is net zo hardnekkig verhaal – en dan stap ik over naar mijn vakgebied – als de legionellaproblematiek. Grenzeloos moe word ik ervan. Doe aan preventie en sluit geen afzonderlijke convenanten, zoals Duitsland en België met Marokko doen in het geval van de vluchtelingenproblematiek. Hoezo één Europa?
Maar goed, laat ik mij vooral concentreren op water. Water is en blijft zo belangrijk voor ons en alles om ons heen. Indien we niet de beschikking hebben over zuiver (betrouwbaar) water, wordt het moeilijk. Recent las ik nog over waterschaarste en vervuild water in Damascus. Als dan ook nog eens sanitaire voorzieningen (toiletten) ontbreken, spreek je echt van armoede.
In onze westerse wereld hebben we dan eigenlijk niets te klagen. Toch vind ik het mijn plicht telkens weer mijn zorgen te uiten over de waterkwaliteit, volksgezondheid en onderrapportage in onze contreien. Niet voor niets, want het werkelijke aantal legionellaslachtoffers ligt veel hoger dan de officiële cijfers ons doen geloven. Je kunt dit vergelijken met onderzoekscijfers van de politie die onlangs naar buiten kwamen. Het werkelijke aantal criminele zaken blijkt vijf maal zo hoog als wat in de boeken staat.
Jaren geleden pleitte ik bij Tros Radar voor verplichte registratie van koeltorens. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Ik maak mij hier zorgen over nu eind 2016 in Dubai een koeltoren waarschijnlijk de oorzaak is geweest van vele legionellaziektegevallen. Ik denk dan weer terug aan een soortgelijk voorval in het Spaanse Murcia, waar in 2001 zo’n duizend mensen ziek werden en zes doden waren te betreuren. Met helikopters is gezocht naar koeltorens op de daken. Registratie zou handig zijn geweest.
Laten we dus leren van het verleden en vooral logisch nadenken. Zo moeilijk hoeft het allemaal niet te zijn.

Goed nieuws

Goede vooruitzichten voor de branche! Dat blijkt uit het rapport ‘Economische vooruitzichten installatiebranche 2017 en verder’ van Uneto-VNI. Er liggen nieuwe kansen voor bijvoorbeeld energiebesparing en verduurzaming, langer zelfstandig wonen, transformatie van kantoorgebouwen en de ontwikkeling naar smart buildings. Dit vraagt om (nieuw) vakmanschap; om de ontwikkeling van (nieuwe) kennis en skills. Een leven lang!
De start ligt in het beroepsonderwijs. De branche wil maatwerk en flexibiliteit in het mbo voor zowel leerlingen, docenten als bedrijven. De ontwikkelingen in de techniek gaan immers snel, digitalisering is een gegeven. Vanuit de opleidingsinstituten wordt gewerkt aan opleidingen die werknemers klaar maken voor de nieuwe ontwikkelingen. De antenne staat hier voortdurend uit en samen met werkgevers, werknemers en OTIB wordt gekeken waar nieuwe kennis nodig is. Een leven lang! Maar er speelt meer. Medewerkers moeten langer doorwerken en dat is niet altijd makkelijk als het werk een grote impact heeft op je lijf en kan leiden tot medische klachten. Dit vraagt om aandacht maar vooral ook om de inspanning om deze ervaren vakmensen te behouden. Zij kunnen bijvoorbeeld jonge vakmensen opleiden.
Niets nieuws onder de zon denkt u wellicht. Inderdaad. Maar met een aantrekkende markt wel belangrijk. Zeker ook in het licht van de lopende discussie in politiek Den Haag waar een leven lang leren op de agenda staat en wordt nagedacht over wat hiervoor nodig is. Wat mij betreft is het simpel: er liggen kansen voor de branche en die moeten we verzilveren! Hierbij is het noodzakelijk dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek gaan over wat nodig is. Het scholingsveld moet klaar staan voor het brengen van kennis. En Den Haag moet zorgen dat er geen belemmeringen zijn. Wat kunt u van ons verwachten? De spin in het web. De smeerolie waar nodig. De oplosser van knelpunten. De initiator van nieuwe initiatieven.

Geplaatst in Column OTIB| Getagt | |

ISH 2017

Bijna tweehonderdduizend bezoekers kwamen twee jaar geleden af op ’s werelds grootste installatievakbeurs ISH Frankfurt. Dat was een record. Bijna de helft komt van buiten Duitsland, waarvan traditiegetrouw velen vanuit ons land. Ook voor de komende editie in maart zijn de verwachtingen weer hoog gespannen. Het centrale thema van de beurs zal dit jaar niet veel afwijken van dat van de vorige editie. De vakwereld is nog steeds op zoek naar de beste oplossingen om de noodzakelijke overstap naar nieuwe energiebronnen te kunnen maken. Een vooruitblik.

Geplaatst in Kennis| Getagt | |

Zit er nog toekomst in de branche?

Aan het begin van 2017 lijkt het een goed idee om de huidige technologische ontwikkelingen te spiegelen aan de branche. Er verandert nogal wat in technologieland, denk bijvoorbeeld aan IoT, 3D-printing, en Augmented- en Virtual Reality. We zitten inmiddels in de vierde industriële revolutie (zie IZ oktober 2016). Dit brengt bedreigingen met zich mee, maar zeker ook kansen en uitdagingen. Geldt dit ook voor ons vakgebied? Of staat de installateur op de nominatie om uit te sterven, net zoals vele andere beroepen?

Geplaatst in SmartIZ| Getagt | |