Samenwerken is de trend

Een goed ventilatiesysteem zorgt voor de juiste balans in luchtkwaliteit, comfort en energieprestaties van de woning en is daarmee van belang voor de gezondheid van de bewoners. Juist omwille van de elementen comfort, gezondheid en energieprestatie, wordt bij nieuwbouw- en renovatieprojecten steeds vaker gekozen voor balansventilatie met warmteterugwinning (wtw). Dit artikel zoomt in op de trends die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie wtw’s.

Trend 1: één systeem

Aan het woord is Wout Schouwstra, productmanager wtw-systemen bij Zehnder, die onlangs een nieuwe generatie wtw’s introduceerde: de ComfoAir E. Gepassioneerd vertelt hij zijn verhaal. “Vanuit onze natuur gezien zijn we als mens geneigd om dingen bij elkaar te zoeken, ook wat betreft ventilatiesystemen. Maar er is een duidelijke ontwikkeling gaande dat het zomaar bij elkaar zoeken van losse elementen niet langer gewenst is. Sterker nog, uit metingen en onderzoek is gebleken dat willekeurig bij elkaar gezochte losse componenten de prestaties van het totale systeem negatief beïnvloeden. Kijken we naar producten zoals onze ComfoAir Q wtw en zijn navolger de ComfoAir E, dan zien we units met een hele hoge prestatie. Juist door die hoge prestatie wordt er ook meer gevraagd van de andere componenten in het systeem. Deze zullen minimaal de prestatie van de unit moeten kunnen volgen. Gebruik je bijvoorbeeld een willekeurig ventiel met het idee ‘nou dit past prima’, dan kan het eindresultaat weleens veel slechter zijn dan verwacht.”

Trend 2: meer comfort

Om het maximale uit het wtw-systeem te halen, ontwikkelen vooruitstrevende fabrikanten dus complete ventilatiesystemen met losse componenten die perfect op elkaar zijn afgestemd. Je noemt dit als eerste trend. Maar is de belangrijkste trend niet dat de eindgebruiker zich meer bewust is van alles wat te maken heeft met ventilatie?
Schouwstra moet lachen. “Ja; waar we eerder het woord ventilatiesysteem bij wijze van spreken nog moesten spellen en de werking van een ventilatiesysteem veelvuldig uitleg nodig had, zie je dat bewoners nu inderdaad veel meer het besef hebben wat een goed werkend ventilatiesysteem voor hun woning en eigen gezondheid betekent. Een trend die hieruit voortkomt is de vraag naar meer comfort op het gebied van geluid en vormgeving. Bewoners willen uiteraard een zo stil mogelijk systeem, maar ook een systeem waarvan de zichtbare componenten fraai zijn vormgegeven. Mooi materiaalgebruik en nette afwerkingen, zodat het naadloos past in het (interieur)design van de woning.”

Geef een reactie