Leren van het verleden

Het vluchtelingenbeleid in Europa is om moedeloos van te worden. Het ene land stuurt vluchtelingen weg om vervolgens een ander land hiermee op te zadelen. Het is net zo hardnekkig verhaal – en dan stap ik over naar mijn vakgebied – als de legionellaproblematiek. Grenzeloos moe word ik ervan. Doe aan preventie en sluit geen afzonderlijke convenanten, zoals Duitsland en België met Marokko doen in het geval van de vluchtelingenproblematiek. Hoezo één Europa?
Maar goed, laat ik mij vooral concentreren op water. Water is en blijft zo belangrijk voor ons en alles om ons heen. Indien we niet de beschikking hebben over zuiver (betrouwbaar) water, wordt het moeilijk. Recent las ik nog over waterschaarste en vervuild water in Damascus. Als dan ook nog eens sanitaire voorzieningen (toiletten) ontbreken, spreek je echt van armoede.
In onze westerse wereld hebben we dan eigenlijk niets te klagen. Toch vind ik het mijn plicht telkens weer mijn zorgen te uiten over de waterkwaliteit, volksgezondheid en onderrapportage in onze contreien. Niet voor niets, want het werkelijke aantal legionellaslachtoffers ligt veel hoger dan de officiële cijfers ons doen geloven. Je kunt dit vergelijken met onderzoekscijfers van de politie die onlangs naar buiten kwamen. Het werkelijke aantal criminele zaken blijkt vijf maal zo hoog als wat in de boeken staat.
Jaren geleden pleitte ik bij Tros Radar voor verplichte registratie van koeltorens. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Ik maak mij hier zorgen over nu eind 2016 in Dubai een koeltoren waarschijnlijk de oorzaak is geweest van vele legionellaziektegevallen. Ik denk dan weer terug aan een soortgelijk voorval in het Spaanse Murcia, waar in 2001 zo’n duizend mensen ziek werden en zes doden waren te betreuren. Met helikopters is gezocht naar koeltorens op de daken. Registratie zou handig zijn geweest.
Laten we dus leren van het verleden en vooral logisch nadenken. Zo moeilijk hoeft het allemaal niet te zijn.

Geef een reactie